Hančil AMU povede do roku 2021. Při lednové volbě akademického senátu byl jediným uchazečem o rektorskou funkci. Čtyřiapadesátiletý Hančil v roce 2013 nahradil v čele AMU Iva Mathého, který po dvou funkčních obdobích už nemohl kandidovat.

Nový rektor je autorem řady překladů divadelních her

Do funkce tehdy přišel z postu děkana Divadelní fakulty AMU (DAMU). Sám vedle DAMU vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Na DAMU působil od roku 1995, učil například dialogické jednání, dramaturgickou tvorbu nebo moderní anglické a americké divadlo. Docenturu získal v roce 2005, je autorem řady překladů divadelních děl.

V dalším období chce posílit odpovědnost studentů v magisterském stupni. Například by se měla podporovat jejich práce na samostatných projektech a měla by se rozšířit nabídka volitelných předmětů. Chce také podpořit tvorbu smíšených skupin českých a zahraničních studentů ve společných předmětech, které se vyučují v angličtině.

Hančil se chce snažit o zvýšení mezd akademický pracovníků AMU

Plánuje rovněž usilovat o kvalitní pedagogy, i když tak může činit jen nepřímo, protože personální politika je v pravomoci fakult. Chce se proto snažit o zvýšení mezd akademických pracovníků AMU.

Jejich průměrný měsíční výdělek je 33 tisíc korun, což je nízké i ve srovnání s ostatními veřejnými vysokými školami, uvedl Hančil. V roce 2017 by se podle něj mohla situace mírně zlepšit.

Čtěte také: Rektor AMU Jan Hančil chce zvýšit mezinárodní spolupráci studentů