Akci podpoří osobnosti napříč uměleckými obory. Spolupatronem akce je vedle Kožené generální ředitel České filharmonie David Mareček. Role garantů oborů převzali designér Maxim Velčovský, režisérka Alice Nellis a tanečníci Jiří a Otto Bubeníčkovi.

Na náměstí Republiky vystoupí sedm souborů 

Happening nabídne zhruba tisíc akcí žánrově pestrého programu pro veřejnost. Mezzosopranistka Kožená navštíví několik akcí na jižní Moravě, Vysočině a ve Zlínském kraji. Vrcholem dne bude její společné zpívání s dětmi na Moravském náměstí v Brně.

Další garanti projektu se rozjedou po republice a následně se sejdou v Praze. Na náměstí Republiky vystoupí v rámci City-modul Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro sedm instrumentálních a vokálních souborů. Na Malostranském náměstí se uskuteční koncert žáků dvou škol s handicapovanými dětmi a v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad bude koncert sólistů a souborů z 11 pražských škol.

Nejrozšířenější je hudební obor 

Součástí happeningu budou koncerty škol pod širým nebem či dílny, děti vystoupí s profesionálními umělci i ve spolupráci se zavedenými festivaly i zkušenými filharmoniky. Detailní program najdou zájemci na webu.

V Česku je 489 základních uměleckých škol, o 11 více než v roce 2007. Navštěvuje je přibližně 247 tisíc žáků, které vyučuje zhruba 11 tisíc stálých a tisícovka externích pedagogů. Školy nabízejí čtyři základní obory. Nejrozšířenější je hudební obor, který navštěvují přibližně dvě třetiny dětí. Dalšími obory jsou výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Každý rok opouští základní umělecké školy kolem 15 tisíc absolventů.