Hlavní město v příštím roce oslaví už 700 let od nástupu Lucemburků na český trůn. Už nyní se proto Praha začíná připravovat na oslavy tohoto významného jubilea.

Pražští radní k této příležitosti schválili záměr uspořádat v roce 2010 rozsáhlou výstavu. Ta se bude soustředit zejména na odkaz Jana Lucemburského, který jako první Lucemburk usedl na český trůn.

Dům U Kamenného zvonu

Jako místo konání výstavy byl vybrán Dům U Kamenného zvonu a v jejím rámci se budou konat v sále druhého patra domu různé doprovodné akce. „Místo nebylo zvoleno náhodně. Když Jan Lucemburský dobyl Prahu, nějaký čas zde pobýval. Protože na Pražském hradě v tu dobu ještě sídlil jeho konkurent Jindřich Korutanský,“ vysvětlil výběr domu Václav Ledvinka, ředitel Archivu hlavního města.

Výstava má pracovní název Nástup Lucemburků na český trůn a zatím pracovní termín jejího konání je od konce září nebo začátku prosince příštího roku do konce ledna nebo začátku února roku 2011.

Vrchol turistické sezony

„Praha proto chce výročí důstojně připomenout. Výstava má být jedním z hlavních domácích i turistických vrcholů příštího kulturního i turistického roku v hlavním městě. Praha do výstavy investuje celkem 7,2 miliónu korun, z toho 400 tisíc půjde na přípravu ještě letos a zbytek v příštím roce,“ uvedl radní pro kulturu a cestovní ruch Milan Richter (ODS).

Akce by současně měla uzavřít trojici výstav o představitelích lucemburské dynastie ve střední Evropě. Jejími předchůdci byli v roce 2006 výstavy Karel IV. – císař z Boží milosti v New Yorku a Praze a Sigismundus Rex et Imperator v Budapešti.

„Určitě budeme s těmito výstavami srovnáváni, proto si Praha nesmí udělat ostudu,“ pokračoval Ledvinka.

Záměr podpořili i oficiální činitelé partnerského města Lucemburku, velvyslanec Lucemburského velkovévodství v Praze a další. Organizační přípravu, produkci a realizaci výstavy, zajistí tři městské kulturní instituce, Muzeum hl. města Prahy, Galerie hl. města Prahy a Archiv hl. města Prahy.

„Samozřejmě budou přispívat i další instituce, takže bychom měli mít k dispozici listiny a rukopisy z Lucemburska, z polského Slezska či exponáty ze Slovenska,“ vyjmenoval Václav Ledvinka.

Po skončení výstavy v Praze, by se celá expozice mohla přestěhovat také do Lucemburku.

Vstup Lucemburků na český trůn
3. prosince 2010 uplyne 700 let od ovládnutí Prahy Janem Lucemburským a od jeho sňatku s Eliškou Přemyslovnou. Na 7. únor 2011 připadá 700. výročí korunovace tohoto královského páru. Uvedenými historickými akty vstoupila na český trůn dynastie Lucemburků, která převzala politické a kulturní dědictví posledních Přemyslovců, dodala mu evropský rozměr a vytvořila z českého státu středoevropskou velmoc – soustátí České koruny. Praha se za vlády Lucemburků stala politickým centrem středověké svaté říše římské a nejdůležitější kulturní metropolí na sever od Alp a na východ od Rýna.