Zřetelný je rozdíl zájmu evropských fotografů a těch, kteří pocházejí ze zmíněných částí Asie. Fotografové z Indie, Malajsie, Kambodži, Vietnamu, Indonésie, Thajska vycházejí z konfrontace tradic s prudkým ekonomickým rozvojem a proměnou společnosti posledních desetiletí. Naproti tomu západní tvůrci se více zajímají o sociální a historická traumata této části světa.

Výstava je značně rozsáhlá. Od vstupní místnosti, kde bulharský autor Boris Missirkov zachytil bhútánskou módu, v níž se prolíná východní tradice se západními vlivy. Originální sondou je čtyřicet fotografií Rajeshe Vory, který nafotografoval svět svérázné živnosti – kočovných ateliérů. Ty za pomoci dekorací a rekvizit vytvářely snímky, jaké si mohla dovolit indická chudina. A v obdobné tematice pokračuje v druhém patře filmařka Nishta Jain svým DVD filmem nazvaným Město fotografií. Jak dalece byl tento fenomén rozšířen v krajích, kde si dlouho nikdo z obyvatel nemohl fotoaparát dovolit, dosvědčují i tabla složená z fotografií Fotoateliéru Pakard v cyklu Přes růžové brýle, jak je vytvořila malajská umělkyně I-Lann Yee. Nejen vietnamská válka, ale také běsnění Rudých Khmerů v Kambodži patří mezi hluboká traumata této části Asie. Na ně se soustředil francouzský fotograf Dominique Mérigard v cyklu Svědek S21, nazvaném podle místa věznění, mučení a poprav v Pnompenhu.

K osudu Kambodže se vyjadřuje také tamní umělkyně Remissa Makk, která svůj cyklus metaforicky nazvala podle přísloví „Když stoupne voda, jsou mravenci potravou pro ryby, když opadne, žerou mravenci ryby“. Řada cyklů je motivována nejen tematicky, ale často v nich lze vytušit i příběh. Tak je tomu nejen v díle malajské fotografky I-Lan Yee, ale třeba i v cyklu Modrá chodba od Francouze Nicolase Pascarela a konečně i v cyklu vietnamského fotografa Tri Huu Luu. Ten vyrostl v buddhistickém klášteře, před odvodem do války uprchl do USA, a tam studoval fotografii. Vrátil se však do kláštera jeho snímky jsou akcentem na duchovní rozměr života.

Nesmírně barvitá výstava přináší množství různorodých pohledů na málo známé scenérie, kam fotografie pronikala jen pomalu. Svou pestrostí a epičností je zároveň velmi inspirativní.