Velký prostor dostávají také Sovákovy kresby s námětem krajin, pobřeží, městských celků či volné abstraktní kompozice vytvářené složitou technikou kombinující kresbu tužkou, perem, akvarel a kvaš.

Asistentem Jana Zrzavého 

Muzeum Kampa se snaží systematicky věnovat tvorbě autorů působících na výtvarné scéně v druhé polovině 20. století. Nejčastěji jsou vystavující českého původu, kteří ale kvůli různým okolnostem v mnoha případech žili a tvořili v různých částech světa a jejichž tvorba patří k důležitým projevům evropské výtvarné scény.
Pravoslav Sovák se narodil v roce 1926 v tehdejším Československu. Po ukončení druhé světové války vystudoval uměleckoprůmyslovou školu, v roce 1947 byl asistentem malíře Jana Zrzavého na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po roce 1948 pracoval jako horník a dělník na severní Moravě.

Město jako téma 

Od poloviny 50. let působil jako grafik ve svobodném povolání, podílel se třeba na vizuálním řešení několika filmů. Hned 21. srpna 1968 opustil Československo a odešel do Německa, roku 1978 se usadil v Hergiswilu ve Švýcarsku, kde žije dodnes. Vedle pedagogického působení se věnoval zejména volné tvorbě.
Velkým tématem jeho práce je město, jehož proměnu je možné sledovat od raných grafik z konce 50. let až po velkolepé Walls reagující na velké metropole západního typu.

Specifická forma 

Významné jsou podle kurátorky Heleny Musilové i listy s figurálními náměty - výrazný cyklus Indirect Messages (1970 až 1972), série Museums (vznikající od poloviny 70. let) či série Deserts a Beauties; Sovák si vytvořil specifickou formu skládaného obrazu, v němž se prolínají různé časové a obrazové vrstvy. Výstava představuje více než 180 prací ve všech médiích a potrvá do 27. května.