Vystavená díla pocházejí z portfolia fondu a přes zdánlivě rozdílné formy mají oba umělci mnoho společného. „Dobře se také znali, především přes manžela Šimotové Jiřího Johna, působili spolu ve skupině UB 12," řekla kurátorka fondu Alexandra Špoková. Boštíkovi i Šimotové bylo blízké experimentování s různými výtvarnými formami. Materiál pro ně představoval pole k vyjádření principů harmonie a řádu, uvedla.

Čtěte také: Jiří Skála vystavuje fotografie, zpracovává téma volného času

Na konci života vydali silně niterné svědectví 

Pro jejich hledání si každý našel jinou cestu, Boštík spíše liniové malby a geometrickou abstrakci, Šimotové obrazy byly fyzičtější, dotek lidského těla na nich je patrný více než u kteréhokoli umělce. Od obou autorů výstava představuje díla z pozdních let. „Jsou naléhavější ve svém projevu, nebojí se na sklonku života vyjádřit všechno, co cítí," řekla Špoková.

„Na sklonku života vydali silně niterné svědectví o duchovní cestě člověka v nelehkých dobách. Krystalická jasnost až naléhavost jejich tvůrčího vyjádření dává připomenout nezpochybnitelný význam spirituality v moderním umění," dodal kurátor Adam Hnojil.

Pro arte buduje kolekci českého umění tří století 

Pro arte je první specializovaný investiční fond v České republice umožňující svým akcionářům investovat formou nákupů významných uměleckých děl. Využívá k tomu tým historiků umění, restaurátorů a ekonomů.

Systematicky buduje kolekci českého a evropského umění 19., 20. a 21. století, kterou doplňuje nákupem od soukromých sběratelů a galerií, ale také přímo od žijících umělců, jejich dědiců či prostřednictvím aukčních síní po celém světě.