Dražit se bude 99 jednotlivých grafik a jeden desetidílný soubor Job. Sběratel, od něhož díla pocházejí, budoval co možná nejucelenější přehled Reynkovy grafické tvorby. Základy sbírky vznikaly ve spolupráci se samotným umělcem, sdělila ČTK za Dorotheum Evženie Belanová.

Cena grafik jde do desítek tisíc

Celkově tak projekt představuje 109 Reynkových listů v časovém horizontu od 30. až do 60. let 20. století. Nejhojněji a nejhodnotněji jsou zastoupena díla z 50. a 60. let, která patří k vrcholu Reynkovy tvorby.
Průměrná cena grafik Bohuslava Reynka dosažená v českých aukcích v posledních pěti letech se blíží 40 tisíc korun. Jeho nejdražší práce ale včetně aukční provize atakují hranici 100 tisíc korun. Plánovaná aukce podle odborníků může s cenami Reynkových děl zahýbat.

Některé práce nebyly uvedeny v soupisu děl

„Rekonstruovat historii sbírky není úplně jednoduché, ale s jistotou můžeme říci, že vznikala v přímém kontaktu s autorem. Díky sběratelské vášni a neuvěřitelnému okouzlení Reynkovou tvorbou tu máme kolekci, která je svými kvalitami a šíří unikátní nejen na trhu s uměním, ale i jako sbírka muzeálního charakteru," uvedl Michal Šimek, znalec výtvarného umění společnosti Dorotheum.
Řada grafik ze sbírky podle něj představuje významné obohacení znalostí o díle Reynka, některé práce nebyly dosud ani vedeny v umělcově soupisu díla. Jiné naopak patří k tomu nejlepšímu, co Reynek na poli grafiky vytvořil. Vynikají zejména díla Velké Ukřižovaní, několik Piet, Klanění pastýřů, Ukřižovaní sv. Petra ale i další barevné práce na papíře vytvořené technikou suché jehly.

Život na rodném statku

Básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek se narodil před 125 lety. Patřil ke generaci českých umělců, kteří smysl umění hledali v souladu osobního přesvědčení a víry s přirozeným řádem světa a jeho estetikou. Reynek prožil téměř celý svůj život na rodném statku v Petrkově na Havlíčkobrodsku. Právě zde nacházel inspiraci a mystická setkání pro svou tvorbu, v níž podrobně vylíčil pokornou lásku k bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí.