Zlaté předměty, iluminované rukopisy, relikviáře, královské pečeti nebo archivní dokumenty z majetku domácích a zahraničních institucí. I to je k vidění v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, kde začala výstava uspořádaná k 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn.

Expozice nazvaná Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310 představuje rodinu a rod Jana Lucemburského i osobnost královny Elišky a její přemyslovské kořeny.