Česká egyptologie patří celosvětově mezi nejúspěšnější a nejrespektovanější v tomto oboru, uvádí zpráva připravená pro vládu. Unikátní objevy, na kterých se čeští egyptologové podíleli, mají mezinárodní dopad. Na výstavu Sluneční králové exponáty zapůjčí především samotný Egypt. Zápůjčky budou i z několika německých muzeí, případně též z Metropolitního Muzea v New Yorku. Participovat na ní budou vedle Národního muzea Univerzita Karlova, Český egyptologický ústav a egyptští partneři. 

Jiří Pospíšil.
Jiří Pospíšil: Když třetí pokus selže, jsme pro předčasné volby

Rozpočet výstavy je stanoven na 43 miliony korun

Výstava by mohla mít podle materiálu předkládaného vládě potenciál v oblasti turistiky i v posílení role Prahy a ČR jako města a země s vynikajícím základním výzkumem v oblasti společenskovědního zkoumání, mezioborové spolupráce a základního výzkumu. Rozpočet výstavy je stanoven na 43 miliony korun, z toho osm milionů korun na přípravné práce v roce 2018 a 35 milionů korun na samotnou realizaci výstavy v roce 2019, peníze by měly jít přes rozpočet ministerstva kultury.

Trh Striezelmarkt v saské metropoli.
Štóla v Drážďanech, punč ve Vídni. Na trhy za hranice vyráží stále víc lidí

Lokalita Abúsír s pyramidovými komplexy panovníků Staré říše byla významným centrem pohřbívání a královského kultu. Výzkumy Českého, respektive Československého egyptologického ústavu v Abúsíru začaly v 60. letech 20. století. Postupně se projevila unikátnost této lokality, což v roce 1991 potvrdil objev rozsáhlého souboru hrobek z 27. až 22. století před naším letopočtem a řada dalších významných objevů.

V posledních letech patří mezi největší objevy hrobka lékaře Šepseskafancha a hrobka královny Chentkaus III. S lokalitou je kromě samotných nálezů spojena i řada dalších progresivních postupů, například první satelitní snímkování pyramidových polí.

Nebezpečí. Ilustrační foto.
Nejvíc v bezpečí se cítí lidé na Vysočině. Největší obavy mají na Ústecku

Základním příběhem připravované výstavy bude vzestup a pád doby Staré říše, nejstarší komplexní civilizace a slavných stavitelů pyramid. Výstava představí politickou, společenskou, sociální a náboženskou cestu faraonů na pozadí informací a poznatků získávaných v rámci mezioborových výzkumů. České archeologické nálezy z lokality Abúsír tak budou dokumentovat nejen dějiny starověkého Egypta, ale také celkový proces vzniku, rozkvětu a pádu velkých civilizací.

Kozel se zatoulal do Pařížské ulice.
Koza se vydala o Černém pátku na nákupy do Pařížské ulice. Chytli ji strážníci