Vznik požáru v objektu Veletržního paláce v Praze 7, sloužícího v té době jako administrativní sídlo několika podniků zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, byl oznámen 14. srpna ve 21.33 spojovací ústředně Požárního útvaru Praha. Přestože se první jednotka požárníků na místo dostavila už po deseti minutách a další plynule následovaly (celkem jich zasahovalo 25), nepodařilo se požár zastavit a z paláce zbyl víceméně jen železobetonový skelet.

Vyhořela tak jedna z nejvýraznějších raně funkcionalistických staveb ve střední Evropě a zdálo se, že se tím uzavřela i její historie. Naštěstí, tomu tak nebylo.

Minutu po minutě

Současná výstava ukazuje fotografie a archiválie, jak se zachovaly ve složkách vyšetřovatelů požáru, a několik snímků, které vznikly u diváků podařilo se například dohledat autora série více než třiceti barevných fotografií, které přesvědčivě ukazují šíření požáru budovou a které při vyšetřování využívali jak požárníci, tak Veřejná i Státní bezpečnost.

V záznamech hasičů i z vyšetřovacích zpráv policie lze rekonstruovat postup požáru uvnitř budovy a jeho hašení téměř minutu po minutě.

Jako obrovský úspěch je možné vnímat to, že se zasahujícím jednotkám přes vlastní destrukci Veletržního paláce podařilo zabránit přeskočení ohně na další budovy v Holešovicích, a zabránit tak daleko větším škodám. Instalaci rámují zprávy z dobových médií (tištěných i zvukových), která, možná překvapivě, věnovala požáru minimální pozornost, a to přesto (nebo právě proto), že budovu využívaly podniky zahraničního obchodu, klíčové pro socialistické hospodářství. Výstava je tak zároveň reflexí mediální kultury za posledních 40 let. Výstava trvá do 28. září letošního roku.