Hostům zahráli akordeonisté z Check Accordion Trio – Marie Čejnová, Markéta Laštovičková a Michal Karban, kteří na akordeony zvládnou zahrát vše od klasiky až po modernu.

Check Accordion Trio je uskupení tří mladých akordeonistů studujících pod vedením Jytte von Rüden na Národní hudební akademii v Dánsku. Výtěžek z koncertu věnují hudebníci Nadaci Jedličkova ústavu pro potřeby dětí a mladých lidí s tělesným postižením, kteří jsou studenty či klienty Jedličkova ústavu a škol.

Nadace Jedličkova ústavu byla založena jako jedna z prvních nadací po listopadu 1989, konkrétně 22. října 1990. Vznikla z podnětu rodičů dětí a tehdejší ředitelky Jedličkova ústavu, Anežky Krčkové.