Vedle jednotlivých autorů, galerií a společností, které se fotografií zabývají, veletrh uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů - studentů a čerstvých absolventů šesti odborných škol.
Letošní doprovodný program se soustředí především na prezentace samotných autorů, kteří budou téměř denně přítomni ve svých expozicích.

Pelléova vila v Praze.
Villa Pellé představí světově proslavení dílo ilustrátora Šaška

Vlastní prezentace chystají mimo jiné Magdalena Bláhová, Iveta Kopicová, Gabina Fárová, Martin Stranka, Antonio Cossa, své kolekce uvedou Mimo Space, Galerie Gambit, Vintage Photography a další. Vedle českých umělců se představí i fotografové z Itálie, Slovenska, Francie, Saudské Arábie a Finska.