Na setkání bývá připraveno drobné občerstvení z české kuchyně. Návštěvníci mohou zavítat i na výstavy ve Valdštejnském paláci.

Prostory Senátu hostí i výstavy

Od konce srpna je v Senátu expozice s názvem Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka při příležitosti 80. výročí jeho úmrtí. Přibližuje vnímání osobnosti prvního československého prezidenta v různých etapách novodobých dějin, od protektorátu až po současnost. Zahrnuje také fotodokumentaci, která dokresluje Masarykův význam a dědictví v politické, společenské i kulturní sféře.

Do poloviny října nabízí Senát expozici s názvem Ladislav Velen ze Žerotína a Moravské Athény. Nabízí sbírku uměleckých předmětů z období raného novověku moravského markrabství, které se vztahují k osobnosti šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína.

Někdejší moravský zemský hejtman stál během stavovského povstání na opačné straně než Albrecht z Valdštejna, což připomíná Žerotínova dřevěná busta u Valdštejnovy sochy na nádvoří paláce.

Výstava se koná u příležitosti 760 let od založení Moravské Třebové, města nazývaného pro někdejší kulturu a renesanční stavby Moravskými Athénami, o jejichž rozkvět se Ladislav Velen ze Žerotína zasloužil.