Čtyřiapadesátiletý Hančil chce další čtyři roky usilovat o zlepšení postavení akademických pracovníků AMU. „Lidé jsou tím nejcennějším, co na AMU máme. Nejenom akademičtí pracovníci, ale také studenti," řekl při ceremoniálu v prostorách AMU.

Mzdy akademiků na AMu jsou podprůměrné

Nejenom pedagogické fakulty, ale také umělecké školy podle něj nejsou schopny dostatečně těžit ze současného systému financování vysokých škol. Mzdy akademiků na AMU jsou tak ve srovnání s ostatními univerzitami podprůměrné. Loni byl průměrný výdělek akademických pracovníků AMU 33 tisíc korun.

Valachová rektora Hančila poznala nejen jako skvělého profesionála, ale také jako skvělého člověka. „Jsem ráda, že také vy jako zástupci akademické obce to svou volbou cítíte stejně," řekla.

Vedle DAMU studoval Hančil i Přírodovědeckou fakultu UK

Čtyřiapadesátiletý Hančil v roce 2013 nahradil v čele AMU Iva Mathého, který po dvou funkčních obdobích už nemohl kandidovat. Do funkce tehdy přišel z postu děkana Divadelní fakulty AMU (DAMU).

Sám vedle DAMU vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Na DAMU působil od roku 1995, učil například dialogické jednání, dramaturgickou tvorbu nebo moderní anglické a americké divadlo. Docenturu získal v roce 2005, je autorem řady překladů divadelních děl.

Čtěte také: Zeman jmenoval Hančila rektorem Akademie múzických umění