Rekonstrukce muzea přišla na 410 milionů korun. Dnes je stavebně dokončeno a plně zařízeno 14 stálými expozicemi, restaurátorskými dílnami, depozitářem knihovny a archivu i pracovnami odborných pracovníků. Nosnou výstavou a tématem pro letošní rok bude výstava s názvem Parní stroje a výstava 150 let paroplavby.

V rámci edukační činnosti se loni podařilo dokončit projekt V technice je budoucnost. Tento nový vzdělávací projekt, jehož prostřednictvím jsou moderní a atraktivní formou prezentovány technické obory žákům základních škol, vznikl se záměrem motivovat je ke vzdělávání v technických a řemeslných oborech, a podpořit tak proces volby povolání. Projekt byl finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Železniční muzeum

NTM dlouhodobě plánuje zřízení expozice Železničního muzea v areálu bývalých výtopen Masarykova nádraží mezi magistrálou a Husitskou ulicí. Realizaci do roku 2012 bránila stavební uzávěra. Loni potvrdila existenci budoucího muzea nová změna územního plánu. Muzeum tam hodlá vystavit na 40 vozidel, například i salonní vůz následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este z roku 1909, a desítky dalších předmětů.

Centrum stavitelského dědictví

Muzeum také buduje projekt Centra stavitelského dědictví v bývalém pivovaru v areálu někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích na Plzeňsku. Podle Ksandra je financován prostřednictvím Integrovaného operačního programu za spoluúčasti strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Celkové náklady jsou asi 392 milionů korun – dotace EU představuje 85 procent. Komplex bude otevřen v září.

Národní technické muzeum bylo v roce 1908 založeno především z iniciativy profesorů dnešního ČVUT a první expozice otevřelo dva roky na to ve Schwarzenberském paláci na Pražském hradě. Nová budova na Letné dostavěná během druhé světové války muzeu plně nesloužila až do počátku 90. let.

Návštěvnost NTM od znovuotevření v roce 2011

Rok Počet návštěvníků
2011 294 003
2012 205 083
2013 210 004
2014 231 084