Za projektem Sim/Nebula stojí organizátoři festivalu světla Signal, koncerty jsou předzvěstí podzimního festivalu. Výtvarného konceptu i uměleckého vedení projektu se ujal Amar Mulabegovič ze studia The Macula. Mezi jedenáctkou tvůrců jsou autoři některých instalací festivalu světla.

Sim/Nebula je podle organizátorů projekt unikátní i ve světovém měřítku. "Propojení videomappingu v tak specifickém a ikonickém prostoru jako je Dvořákova síň Rudolfina s koncertem vážné hudby přinese silný zážitek, na který se nezapomíná," uvedl ředitel Signal festivalu a producent projektu Sim/Nebula Martin Pošta.

Pod vedením dirigenta Jana Kučery zazní Vltava z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany, 2. věta symfonie Z Nového světa Largo a předehra Karneval Antonína Dvořáka a 2. věta symfonie Patetická Petra Iljiče Čajkovského.