Výstava v pařížském Grand Palais potrvá do konce července, od září se představí v pražské Valdštejnské jízdárně a příští rok v Helsinkách. "Díky spolupráci s francouzským partnerem se podařilo sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů," uvedla kurátorka výstavy Anna Pravdová z NG. Pražská výstava tak vedle děl ze sbírek Národní galerie uvede četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheimova muzea nebo vídeňské Albertiny.

Chronologicky koncipovaná výstava umožní návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci i proměnu společnosti a důležitá témata tehdejší doby. Retrospektiva se zaměří na jeho symbolistické malby, první expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představí Kupku jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, i jako umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

Abstraktní malby za 60 milionů korun

Kupkova díla vedle významu pro světové dějiny umění jsou velmi populární mezi sběrateli. Českému aukčnímu trhu vévodí několik jeho abstraktních maleb, ta nejdražší se prodala za více než 60 milionů korun. Za více než deset milionů korun se prodávají i jeho díla z předabstraktního umění, rostou i ceny jeho prací na papíře. V londýnské aukční síni Christie´s se v únoru prodal Kupkův pastel a akvarel každý za přibližně milion korun.

NG před několika lety uspořádala výstavu s názvem Cesta k Amorfě - Kupkovy salony 1899-1913, která připomínala sté výročí otevření pařížského Podzimního salonu v roce 1912, pro dějiny světového výtvarného umění zásadní události. Ukazovala Kupkovy účasti na několika salonech a přišlo na ni na tuzemské poměry hodně návštěvníků, celkem 49.000. V klíčovém roce 1912 Kupka vystavil dvě svá díla, Amorfu - Dvoubarevnou fugu a Amorfu - Teplou chromatiku. Tento rok bývá také uváděn jako zrod abstraktního malířství. Obě zásadní díla se nacházejí na českém území, první vlastní NG, druhý Muzeum Kampa.