Symfonii složil Penderecki v roce 1996 u příležitosti oslav k 3000. výročí existence Jeruzaléma jako hlavního města židovského státu. Oratorium, které bylo poprvé uvedeno právě v Jeruzalémě v lednu 1997, skladatel přejmenoval na Symfonii č. 7 po polské premiéře v březnu téhož roku.

Latinské texty vycházejí z Knihy žalmů 

Důvodem k tomuto poněkud zvláštnímu kroku - skladatel v té době ještě neměl napsanou dodnes neexistující symfonii č. 6 - byla pravděpodobně symbolika čísla sedm, jež prostupuje celým dílem. Použité latinské texty vycházejí z Knihy žalmů s výjimkou části šesté, v níž autor čerpal z Knihy Ezechiel.

Skutečnost, že dílo se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a Slovenským filharmonickým sborem nastudoval sám třiaosmdesátiletý autor, dodává závěrečnému koncertu Pražského jara punc mimořádné události. Pražské jaro zahájil 12. května koncert Vídeňských filharmoniků pod taktovkou dirigenta Daniela Barenboima. Největší tuzemská přehlídka klasické hudby nabídla čtyři desítky koncertů.