Výstava představí 40 velkoformátových tisků se zaměřením na starší tvorbu a sedm autentických stránek humoristického časopisu Dikobraz.
Kantorek vystudoval v Brně přírodní vědy a právě kreslený humor jej během studií živil. Jeho svérázné myši, kočky, slepice, ptáky či žáby znali nejen čtenáři Dikobrazu, kde od roku 1965 publikoval. Kromě zvířecí říše byl dalším jeho oblíbeným tématem svět medicíny, především psychiatři a jejich pacienti.

Autorovy kreslené vtipy byly často politické

Například jednu jeho kresbu uvozuje nápis „Běžná hovada". Pod něj autor nakreslil býka, krávu a vola a s nimi člověka v civilu s páskou na rukávě, na níž stojí „Pomocník VB" (Veřejné bezpečnosti). Po sovětské invazi v srpnu 1968 se Kantorkovo jméno ocitlo na černé listině a publikace jeho kreseb byla zakázána. Autor emigroval již 21. srpna 1968.

Rodák z Olomouce po emigraci obohatil svou zvířecí říši o bobry a medvědy a svůj typicky český humor přizpůsobil své nové vlasti. Obrázky za mořem měly úspěch, zejména pak ilustrace k dětským knížkám. Z emigrace přijel do Čech poprvé v roce 1990, kdy mu bylo vráceno občanství, od té doby se do Prahy a na chalupu vracel často. Jeho ilustrace otiskoval třeba časopis Vesmír, ale i prestižní světové deníky v USA, Kanadě, Francii, Itálii, Švýcarsku a Německu.

První samostatná výstava proběhla v Liberci

K první samostatné výstavě v Česku se nechal přemluvit pracovníky muzea v Liberci v roce 2000, neboť prý byli nejúpornější v tom, jak jej uháněli. Od té doby měl řadu výstav. Spolek InGarden pořádá v poslední době Kantorkovy výstavy na otevřených prostranstvích. S jeho kresbami se mohou lidé aktuálně setkat třeba v ošetřovatelském centru v Praze 12, v Písecké bráně poblíž Pražského hradu nebo v Litoměřicích na letním koupališti. Výstava v Malešickém parku, která začíná dnes, potrvá do 15. října.