Ve čtvrtek odpoledne dorazil z Brna do Prahy obří náklad vezoucí umělecké dílo s názvem Tvárnice od umělce a sochaře Martina Zeta. Instalace je dalším počinem programu hlavního města Prahy Umění pro město, který byl za účelem podpory současného umění ve veřejném prostoru spuštěn před dvěma lety.

Praha od začátku proměny prostoru kolem Národního muzea pracuje s tím, jak ho dále rozvíjet a doplňovat, minimálně do té doby, než jím budou znovu projíždět tramvaje. Prvním počinem byla výstava v loňském roce, která vyprávěla příběh proměn území a detailně popisovala realizaci aktuálního stavu.

Objekt prostor doplňuje

Nyní je prostor doplněn sochou, jejíž předloha vznikla ve stejné době jako Nová budova Národního muzea (býv. Federální shromáždění). Tento objekt tak dočasně doplní prostor a svým způsobem vytvoří vzpomínku na Koňskou bránu, která v těchto místech stávala. Spoluautorem řešení umístění Tvárnice mezi budovami Národního muzea je ing. arch. Jakub Hendrych z IPR.

„Těší mě, že místo, které před dvěma lety prošlo rozsáhlou proměnou, neustále vylepšujeme a obměňujeme. Díky projektu SOKL, kterého je IPR součástí, umisťujeme umění do ulic Prahy, aby bylo veřejnosti co nejdostupnější,“ uvedl k instalaci ředitel IPR Ondřej Boháč.

Po instalaci se přesune na Pankrác

Mohutná světlá kostka odlehčená zvláštním průřezem byla inspirována tvárnicí, kterou v 70. letech vytvořil pro dělící dekorativní zeď sídliště v Praze na Pankráci II otec Martina Zeta, sochař Miloš Zet (1920–1995). Po expozici u Národního muzea se do budoucna počítá s jejím trvalejším umístěním právě na sídlišti Pankrác II, odkud pochází mateřská „tvárnice“ od sochaře Miloše Zeta, autora mnoha dalších uměleckých prvků a soch na tomto sídlišti.

O programu Umění pro město/SOKL
Program hlavního města Prahy Umění pro město pro podporu současného umění ve veřejném prostoru byl spuštěn roku 2018. V letošním roce se podpora rozšířila i o časově omezené instalace a krátkodobé umělecké intervence. SOKL (Současnost, Objekt, Komunikace, Lidé) je kurátorský projekt Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj. Na nově vzniklá prostranství jsou pro časově omezenou expozici vybírána umělecká díla, která svým obsahem nebo formou komunikují se svým okolím.