Tröster, příslušník slavné generace českých scénografů, která položila základy nejen české, ale i světové moderní scénografie, je znám také díky spolupráci s avantgardními režiséry – Viktorem Šulcem, Františkem Salzrem, Jaromírem Pleskotem a dalšími. Právě s nimi vytvořil pozoruhodná představení, jež působila na diváky nebývale silnou emotivností. Nejvýrazněji se však zapsal do paměti diváků coby spoluautor progresivních inscenací, na nichž úzce spolupracoval s Jiřím Frejkou. Právě jejich Vzbouření na vsi, Revizor nebo Očarovaný život se staly milníky světové scénografie.