Podle odborníka na trh s uměním Jana Skřivánka není ani vyšší cena nikterak nadsazená. Loni se v zahraničí na aukcích prodaly čtyři odlitky této Bourdellovy plastiky za ceny mezi sedmi a deseti miliony korun.

Bourdelle ovlivnil české sochařství

Bourdelle (1861 až 1929) byl francouzský sochař, asistent Augusta Rodina, později sám význačný učitel - svou výstavou a návštěvou v Praze roku 1909 silně ovlivnil české sochařství, především Ottu Gutfreunda a Jana Štursu.

Socha s nižší vyvolávací cenou bude předmětem aukce dražby aukčního domu Sýpka, aukce začíná na Žofíně ve 13.30. Pořadatel uvádí jako odhadní cenu tři až čtyři miliony korun. Socha je opatřená značkou kovolitecké firmy Alexise Rudiera z Paříže, která pracovala i pro Rodina. Odlitek je z pozůstalosti malíře a sochaře Jiřího Jašky, dlouholetého učitele Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.

Věhlasná socha Herakla, která byla podle pořadatelů již ve své době nadšeně přijímána kritikou i veřejností, je ukázkou Bourdellova sochařského mistrovství. Nachází se ve sbírkách mimo jiné Metropolitního muzea v New Yorku.

Odlitek již českými aukcemi jednou prošel

Za 9,5 milionu korun nabídne odlitek společnost European Arts v Obecním domě. Podle aukčního katalogu jde o historický odlitek z počátku 20. století, který byl v majetku rodiny předchozí majitelky od roku 1923. „(Socha) byla darována 1. prosince 1923 mému dědovi, Josephovi Verdinovi, inženýru Ponts et Chaussées, rytíři Čestné legie. Toto dílo mu bylo předáno zároveň s v kůži vázanou knihou s fotografii sochy, datem předání, seznamem lidí, kteří se podíleli na zakoupení sochy, a jejich poděkováním doprovázejícím dárek pro mého děda," cituje katalog dopis Jacqueline Blériot z října loňského roku.

Podle Skřivánka jiný odlitek Bourdellova lučištníka již českými aukcemi jednou prošel. Před 11 lety se na aukci společnosti Dorotheum prodal za 4,68 milionu korun (včetně aukční přirážky). Dražba sochy tehdy začínala na pouhých 720 tisíc korun.