Dalším cílem čtyřiapadesátiletého rektora, kterého letos 9. ledna akademický senát AMU zvolil na druhé funkční období do roku 2021, je získání institucionální akreditace. "Naše škola by se tím stala suverénní, co se týče rozhodování o dalším rozvoji výuky za cenu toho, že by převzala větší díl odpovědnosti za kvalitu zajišťování studia. Podání žádosti plánujeme na rok 2019," uvedl Hančil.

Škola nedostává žádné finanční prostředky

Rektor také podporuje posílení postavení uměleckého výzkumu, na který - na rozdíl od skandinávských nebo anglických škol - AMU nedostává žádné finanční prostředky.

„Tyto výzkumné aktivity bychom také rádi více provázali se zahraničím. Například koncem března budeme pořádat mezinárodní konferenci o Stanislavském a jeho odkazu v metodologii herectví," podotkl.

AMU sídlí v několika objektech 

AMU je veřejná vysoká škola, na které se vyučují obory spjaté s divadlem, filmem, hudbou a tancem. Patří po ni tři fakulty, galerie, nakladatelství, Divadlo DISK, Studio FAMU, studio TON, koleje a další ubytovací a účelová zařízení. Sídlí v několika historických objektech. Protože zde působí umělecky zaměření lidé, musí Hančil brát v potaz, že ne všichni mají zálibu v administrativě.

„Nám, kteří se pohybujeme kolem umění, je blízké intuitivní vnímání a trošku impulsivní rozhodování. Je tady nutné věci dost vyvažovat a komunikovat s jistou mírou diplomacie. Pohybujeme se v jednotném právním rámci, který bohužel nemalou míru úřadování a přesnosti vyžaduje," uvedl.

FAMU musí více zohledňovat technologický rozvoj 

Podle rektora je hlavním posláním Hudební a taneční fakulty (HAMU) péče o nehmotné kulturní dědictví a jeho oživování ve smyslu živé tradice i současného vnímání umění.

Filmová a televizní fakulta (FAMU) musí více zohledňovat technologický rozvoj a budoucnost audiovizuálního umění i v oblasti televize a multimédií. A Divadelní fakulta (DAMU) má vedle péče o kánon dramatické literatury hledat nové formy uměleckého výrazu, tvořivé komunikace a přesahů k sociální práci.

Hančil byl děkanem DAMU 

Hančil má přirozeně blízký vztah k Divadelní fakultě, kde vystudoval dramaturgii a autorskou tvorbu, poté byl čtyři roky manažerem a šéfem provozu Studia Ypsilon; od roku 1997 pracoval deset let jako dramaturg Národního divadla a mezi lety 2006 až 2013 byl děkanem DAMU. Národní divadlo uvedlo jeho překlady her Dva shakespearovští herci (Richard Nelson), Na cestě duchů (Conor McPherson) nebo Na ústupu (William Nicholson).

„I když patrně nejlépe rozumím divadlu a nehraju na žádný nástroj, pokud jde o vedení AMU, jsem nestranný. Mám upřímnou radost z úspěchů všech našich studentů, ať už jde o mezinárodní hudební soutěže nebo filmové festivaly, jsem rád, že na naše studenty mohu být hrdý," konstatoval.

Hančil vzpomenul herečku Chramostovou

Hančil pochází z Trutnova, který je známý každoročním hudebním festivalem rockové hudby s neskrývaným politickým podtextem. Podle rektorova je umělec občan jako každý jiný a má právo projevovat své názory.

„Dokonce se to od něho i očekává, pokud neprodukuje jenom masovou kulturu. Asi bychom neřekli Joan Baezové, Karlu Krylovi nebo Bobu Dylanovi, že se mají zdržet vyjádření. Naopak, umělec by si měl definovat své hodnotové postoje a být v nich konzistentní. A riskovat to, že s ním někdo nebude souhlasit, nebo že za svůj postoj ponese následky" dodal Hančil a vzpomenul herečku Vlastu Chramostovou.

Čtěte také: Akademie múzických umění vychovala několik generací umělců