Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude použit na realizaci dalších motivačních výjezdů do dětských domovů.

„Baví nás hrát s úsměvem. A pokud ho během našeho vystoupení vykouzlíme na tváři i posluchačům, je to pro nás tou nejlepší odměnou," vysvětlují svůj počin muzikanti z chlapecké kapely Mimosféry, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas dětem z dětských domovů. Díky trpělivosti a odhodlání se jim povedlo za pomoci hudby zvýšit sebedůvěru dětí a motivovat je k tomu, aby si šly za svým snem.

„Napadlo nás dát dětem možnost zahrát si v kapele a napsat si vlastní písničku. Frontman kapely Marek se tímto problémem dokonce inspiroval natolik, že pro všechny děti napsal skladbu Nebe v nás, která říká, že každý má možnost jít si za svými sny. Ať už vyrůstá kdekoliv. Touto písní se snažíme nejen u dětí rozvinout často potlačovanou víru v sebe sama," vysvětluje otec myšlenky projektu a klavírista Jakub Štefanec.

| Video: Youtube

Mladým muzikantům pomáhá také nezisková organizace Mimo domov, která dlouhodobě výjezdy do dětských domovů po celé ČR organizuje a také nejslavnější český houslista Pavel Šporcl, který je známý bořením mýtů a podporou mladých hudebníků.

„Podobným projektům moc fandím. Ani já jsem to neměl v začátcích jako houslista se šátkem na hlavě jednoduché. Ale když si jde člověk za svým cílem a věří, že jeho práce má smysl, dosáhne úspěchu. A s touto výzvou se musí potýkat i děti z dětských domovů, které mohou díky projektu kapely Mimosféry objevit svůj talent a vyzkoušet si, jak to v hudební branži funguje," říká Pavel Šporcl, který se zúčastní slavnostního křtu klipu.

close Hudební skupina Mimosféry. zoom_in „Do podobných projektů se zapojujeme rádi. Čím více lidí bude podobné aktivity podporovat, tím je větší šance něco v prostředí dětských domovů změnit," říká Klára Chábová, předsedkyně sdružení.

Klip vznikl také díky spolupráci s agenturou Meloun Production, která má s natáčením spotů ze sociální sféry bohaté zkušenosti. Hlavním partnerem projektu je Modrá pyramida, dynamická společnost zaměřující se na poskytování finančního poradenství, která dlouhodobě podporuje společensky potřebné projekty.

Celý projekt je ojedinělý také tím, že někteří členové kapely vyrůstali bez domova a proto vědí, co tyto děti chtějí a potřebují. „Jelikož jsem v dětském domově sám vyrůstal, mohu potvrdit, že peníze od sponzorů jsou pro děti sice hmotným přínosem, ale to, pro co opravdu žijí, jsou skutečné zážitky a nové zkušenosti," říká Radek Laci, jediný člen kapely, který dodnes žije v dětském domově.