Nejdříve rozsvítili svíci tzv. pomocníka a poté První svíci zažehnul zemský rabín Karol Efraim Sidon a vrchní pražský rabín David Peter.

Autorem designu chanukového svícnu je David Vávra.

Svátky světel chanuka potrvají od 18. do 26. prosince.