Kde kdysi stávaly hradby města Karla IV. a kde mezi roky 1827 a 1830 vznikl první veřejný park v Praze, v sedmdesátých letech minulého století pod vládou komunistické strany vyrostla severojižní magistrála a původní kompozici zcela zničila souběžná výstavba metra. Území zešedivělo, zvýšil se hluk, prach a vzduch i rostliny denně zamořují desítky tisíc projíždějících aut.

Čelakovského sady, které doplnila v roce 1890 historická budova Národního muzea, trpěly rovněž. Z parku se stalo útočiště narkomanů či jiných kriminálních živlů. Člověk se tudy bál - zvlášť ve tmě - projít. Avšak po rekonstrukci Národního muzea a jeho okolí směrem k nové budově (bývalému Federálnímu shromáždění) i právě k sadům by mohl celý „kulturní distrikt“, kam patří třeba i Státní opera, zase získat genius loci.

Pražský magistrát nyní ve spolupráci s Prahou 1, Národním muzeem a s městským Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha) ukazuje, jak vypadala proměna a celá koncepce pod vedením právě IPR Praha. Výstava šestadvaceti panelů o historii i současnosti této lokality bude přístupná až do konce července. Součástí úterní vernisáže výstavy byly i dvě komentované vycházky s autory architektonického a krajinářského řešení.

Když táhneme za jeden provaz, Praze to pomáhá

„Je vidět, že když táhneme za jeden provaz, Praze to pomáhá. Okolí muzea vzkvetlo díky příkladné spolupráci IPRu, městské části a magistrátu, při které jsme se opravdu chovali jako jedno město se společnými zájmy,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09), který má na starosti územní rozvoj.

Výstava navíc přímo vybízí Pražany i návštěvníky hlavního města k užívání prostoru mezi muzejními budovami. Muzejní oáza po dlouhých letech patří chodcům, je připravena k obnově tramvajové trati z Vinohradské třídy na Václavské náměstí. Na kolejích koncem března IPR Praha zahájil projekt Pražské židle a stolky, který zlepšuje veřejný prostor metropole - letos dokonce i o lehátka. Revitalizací prošly rovněž Čelakovského sady.

„Byly zde využity nejmodernější postupy pěstování stromů a květin. Je to také jedno z prvních míst, které využívá nový jednotný mobiliář,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Městští plánovači a urbanisté se věnují i tomu, co s okolím Národního muzea udělá návrat tramvajového provozu.