Představitelé ČNR pak 8. května 1945 podepsali protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil – tedy den před příjezdem Rudé armády (navíc v pražském povstání sehráli důležitou úlohu i vlasovci). Význam květnového povstání byl po válce zatlačován do pozadí a profesor Pražák do ústraní.

Byl jmenován profesorem

Rodák z Chroustovic u Vysokého Mýta (narozen 11. června 1880) absolvoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a poté působil jako středoškolský profesor. Po vzniku Československa krátce pracoval na ministerstvu školství a poté byl jmenován profesorem dějin české a slovenské literatury na Komenského univerzitě v Bratislavě, od počátku 30. let působil jako pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Literárněvědné studie začal publikovat v roce 1900, kdy soustředil svou pozornost na generace ruchovců a lumírovců, další oblastí Pražákova zájmu byla staročeská literatura, české legendy a kroniky.

Pražák patřil mezi přesvědčené stoupence jednoty Československa a za války byl jedním z předních činitelů domácího odbojového hnutí.

Čtěte také: Světový kongres básníků připomene nobelistu Seiferta