Marie Terezie (1740 až 1780) byla jedinou ženou na českém trůně, v Praze se konala v roce 1743 její korunovace. Pražskému hradu, značně poškozenému za pruské války, vtiskla jeho současnou stavební podobu. „Téma panovnice se poprvé objeví v rámci výstavy Předjaří v Královské zahradě. Uskuteční se od 3. do 12. března," uvedl Šebek.

Letní sezona bude zahájena v květnu 

Doprovodný program s tématem Marie Terezie bude také součástí zahájení letní turistické sezóny. V tento den se na Hradě otevřou všechny nejdůležitější návštěvnické objekty zdarma.

„Letní sezona bude letos symbolicky zahájena v sobotu 13. května, tedy přesně v den 300. výročí narození této panovnice, která prostřednictvím osvícenských reforem významně modernizovala české země," připomněl Šebek.

Úpravami Rožmberského paláce začala přestavba Hradu 

Marii Terezii pak bude od podzimu patřit stálá expozice v někdejším Rožmberském paláci. Právě jeho úpravami začala přestavba Pražského hradu pod vedením stavitele Nicola Pacassiho.

Stavební práce vedl v letech 1753 až 1774. Budovy západně od Starého královského paláce byly přestavěny a dostavěny ve stylu pozdního, klasicizujícího baroka.

Za Marie Terezie byl palác přestavěn na Ústav šlechtičen

V západní části Hradu tak vznikla tři nově koncipovaná nádvoří, na prvním nádvoří byla zabudována do nového křídla Matyášova brána z roku 1614, na druhém postavena kaple sv. Kříže. Starý palác zůstal původní.

Téměř nedotčené ve středověké podobě zůstalo severní průčelí Hradu. Renesanční Rožmberský palác byl už ve 20. letech 18. století zvýšen o druhé patro, za Marie Terezie byl radikálně přestavěn na Ústav šlechtičen.

Na Hradě se uskuteční krátkodobé výstavy 

Další zásahy do paláce přineslo 20. století. Od počátku 90. let se 15 let rekonstruoval, památkáři mu chtěli navrátit jeho původní podobu. Otevřel byl v roce 2008 a dosud se v něm konaly příležitostné výstavy.

Kromě připomínky narození císařovny se na Pražském hradě letos uskuteční i krátkodobé výstavy. Na podzim bude podle Šebka otevřena expozice s názvem Ohlasy impresionismu v českém výtvarném umění.

Na podzim začne výstava První československé desetiletí 

Představí působení vlivného a populárního uměleckého směru na domácí umělce. Expozici pro Správu Pražského hradu připravuje spolek Mánes podobně jako v roce 2015 divácky úspěšnou výstavu české krajinomalby.

Jako prolog k oslavám vzniku Československa začne na podzim v Tereziánském křídle Starého královského paláce výstava První československé desetiletí, která představí stavební proměnu Hradu v době prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Čtěte také: Hradní stráži velí zástupce Kroupa, nový velitel se zatím nehledá