Pražské quadriennale dlouhodobě mapuje a představuje nejnovější trendy scénografie i architektonické práce s divadelním prostorem. V roce 2019 nabídne tři soutěžní kategorie: Výstavu zemí a regionů, Výstavu divadelní architektury a prostoru a Studentskou výstavu.

„Opět bude vlastní expozicí zastoupena i česká scénografie. O její podobě rozhodne výběrové řízení ministerstva kultury, které je pořadatelem výstavy. Jejím realizátorem je Institut umění - Divadelní ústav," uvedla.

Umělecká ředitelka PQ Markéta Fantová se kromě rozmanitých prostorových možností, které pro jednotlivé výstavy nabízí rozsáhlý areál Výstaviště i samotný Průmyslový palác, těší i na přilehlý park. „Také na klidnější atmosféru oproti PQ 2015, které probíhalo v historických budovách v centru města," vysvětlila.

V budově Průmyslového paláce se přehlídka světové scénografie odehrála v letech 1995, 1999, 2003 a 2007. V roce 2008 však jeho levé křídlo shořelo a další ročníky PQ se přesunuly do Veletržního paláce či centra města.

Quadriennale se zaměří na tři tematické okruhy

Nadcházející quadriennale se zaměří na tři tematické okruhy, které jsou volně inspirovány sousoším Zlaté trigy, tedy hlavní cenou udělovanou za nejlepší národní expozici. „Triga je pro nás metaforou propojení tří různých sil v jednu, vedoucí ke společnému cíli. Poukazuje na důležitost úzké spolupráce. Tři koně trigy jsou také metaforou tří fází života: divokosti mládí, dospělosti obohacené zkušenostmi a moudrosti stáří. Toto budou hlavní směry pohledu, jimiž budeme zkoumat tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: Imaginace, Proměny a Reflexe," dodala Fantová.

Výběrové řízení k české expozici je otevřeno už jen do konce října. Zájemci mohou svůj projekt přihlásit do jednotlivých výstavních sekcí (Výstava zemí a regionů, Výstava divadelní architektury a Studentská výstava). Pokud tomu projekt rozsahem odpovídá, mohou připravit návrh pro dvě či všechny tři. Více informací je na adrese www.pq.cz.