V rámci festivalu Týden vědy a techniky je tam vystavují moravští archeologové.

Jde o reprezentativní ukázku takzvaného mikulčického souboru, který má 574 položek. Vznikl dlouhodobým výzkumem velkomoravského hradiska, které bylo podle vědců zřejmě mocenským centrem Velkomoravské říše. Byl to slovanský státní útvar, který se zformoval ve střední Evropě za hranicemi již zaniklého antického Říma.

Jak vyplývá z dokumentárního filmu, který výstavu doprovází, první známý slovanský státní útvar Velká Morava vznikl v první polovině devátého století na území staršího kmenového svazu, který se vžil pod názvem Sámova říše. Prvním historickým dokladem o existenci Velké Moravy je zmínka o účasti její reprezentace na říšském sněmu v roce 822, což bylo stavovské shromáždění tehdejší římskoněmecké říše.

Velká Morava zanikla počátkem 10. století především vinou vnitřních rozbrojů. Přes krátké trvání se stačila rozvinout v říši s křesťanstvím jako státním náboženstvím, soustavou hradisek a skvělými řemesly. Jejich ukázky výstava nabízí.

Mnohé exponáty archeologové označují za osvětové unikáty. Mikulčický soubor patří k nejvýznamnějším ve střední Evropě, a byl proto prohlášen národní kulturní památkou.