„Stížností na hluk a nepořádek neustále přibývá 
a městská část sama vyhlášku bohužel vydat nemůže," líčí mluvčí první městské části Veronika Blažková s tím, že je třeba situaci v centru města co nejdříve změnit. Proto na začátku léta zaslal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký pražské primátorce Adrianě Krnáčové návrh na převzetí vyhlášky z Mnichova.

V červnu totiž pražští zastupitelé neschválili novelu stávající vyhlášky o buskingu, jak se pouličnímu umění říká, protože to při svém posledním jednání nestihli. 
I kdyby byla schválená, tak Praze 1 nepřipadá úprava zcela ideální.

„Pražská vyhláška byla od počátku vybudována na špatných základech, začala od neomezeného vystupování pouličních umělců, pak se rozšiřovala a rozšiřuje o seznam míst, kde buskeři vystupovat nesmějí, naopak mnichovská vyhláška aktivně vymezuje místa, kde ‚skuteční' umělci vystupovat smějí, stačí jim jen o místo zažádat a dostat povolenku na konkrétní místo 
a čas," uvádí Blažková.

Komise připomíná minulý režim

Mnichovská pravidla kupříkladu stanovují maximální počet hudebníků zvlášť pro dopoledne a zvlášť pro odpoledne. O povolení si může zažádat kdokoli, avšak vystupovat bude moci jen o dvou blocích od pondělí až soboty. Zároveň se za povolenku platí. Přestože pak může umělec vystupovat celé odpoledne, vždy po 60 minutách musí změnit místa, která jsou předem vytyčena. Zakázány jsou zároveň hlasité nástroje jako trubky, flašinety a instrumenty se zesilovačem.

S tímto nápadem Prahy 1 však nesouhlasí jiné městské části, kde také pouliční umělci často vystupují. Pátá městská část je nakloněná novelizaci stávající vyhlášky, protože v mnichovském modelu se jí nezamlouvá systém povolenek. „Není už to volná umělecká produkce, když si člověk před tím, než si zabrnká na ulici na kytaru, musí jít na úřad pro povolující papír," říká Petr Hnyk, radní Prahy 5 pro kulturu.

Se skepsí hledí na pravidla německého města i Praha 2. „Busking je pouliční umělecké představení, jehož hlavním rysem je spontánnost – jedná se vlastně o zábavnou aktivitu více či méně zábavných lidí ve veřejném prostoru. Za absurdní považuji požadavek předehrávek na městském informačním úřadě. Příliš to připomíná neblahou praxi 
z minulého režimu u nás," míní místostarosta druhé městské části Jan Korseska.

Povolenky jsou zbraň na žebrotu

I sami pouliční umělci mají proti převzetí mnichovských pravidel výhrady. Ne však ke všem. Podle Dalibora Zíty 
z iniciativy Buskerville, jež podporuje pouliční umění, by většině pouličních umělců placené povolenky nevadili. „Odfiltrovaly by negativní jevy, jakými je žebrota schovaná za pouliční umění, protože takoví lidé by si pro povolenky nedošli," vysvětluje Zíta.

Sám má jakožto busker, jenž hrál po evropských městech, zkušenost i s Mnichovem. Tam dělají zájemci o výstup na ulici ukázku svého vystoupení před tamními úřednicemi. „Ptal jsem se jich, podle čeho posuzují, zda mají hudební vzdělání, ale prý vůbec ne. Je jim tam jedno, co člověk dělá, spíš zkoumají, aby měli lidé v pořádku nástroje, že jsou čistí a nebudou na ulici dělat nepořádek," vzpomíná pouliční harmonikář.

Přesto však není podle průzkumu, který iniciativa před několika lety provedla, mezi buskery o komisi zájem. Podle některých by totiž mohla rozhodovat podle svých osobních preferencí. Největší problém však pouliční hudebníci vidí 
v omezeném počtu vystupujících na určitou dobu. V bavorském městě je to pět hudebníků na celé dopoledne, pro živé sochy, mimy a aktivní umělce je pak ještě méně povolenek, přestože na den.

Buskeři se bojí konkurenčního boje

„Kdyby se v Praze zavedlo něco takového, vyvolalo by to strašnou konkurenční bitvu mezi buskery, kteří by spolu začali špatně vycházet," říká kytarista Tomáš Holý. I kdyby takový počet platil jen pro střed města. K tomu ještě dodává Dalibor Zíta, že Mnichov je menším městem než Praha a tamní vyhláška platí jen pro historické centrum, v dalších částech města už omezení podle jeho zkušeností není.

Praha 1 zatím však vnímá pravidla německého města jako návrh, který by se ještě upravoval pro pražské podmínky. Spíše než k přijetí mnichovských pravidel však dojde úpravě stávající vyhlášky, o které bude jedna pražské zastupitelstvo na podzim. Buskeři hodlají ještě před případným přijetím změn na září svolat protest.

V hlavním městě je pouliční umění oficiálně povolené od roku 2013. První rok neměli buskeři žádná omezení, od té doby se pravidla pro pouliční produkci zpřísňují.