Na pražském Žižkově v dnešní Fibichově ulici vyrostla mezi léty 1922-1926 čtyřpatrová budova ve stylu art deco. Ve stejné době se v Poděbradech stavěla podle návrhu stejného architekta Bohumíra Kozáka podobně řešená Radiotelegrafní vysílací stanice.

Od architekta najdeme v Praze řadu dalších, nejen technických staveb. Největším dílem je komplex Masarykových domovů — dnešní Thomayerova nemocnice. Dále třeba Ústav mateřství v Krči, palác Avion (dnešní Luxor), palác Příkopy s pasáží a bývalým kinem Sevestopol. Bytové domy v Haškově ulici včetně domu RIVA.

Ale zpět k ústředně. Jak uvádí projekt Místa mého města, průčelí budovy zdobí kromě reliéfů i několik soch od Ladislava Kochránka, se kterým Bohumír Kozák v té době úzce spolupracoval. Jedná se mužské i ženské akty v nadživotní velikosti shlížející do ulice.

close Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov. info Zdroj: se souhlasem projektu www.mistamehomesta.cz zoom_in Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov.

V nové ústředně ve Fibichově ulici mohlo být na 170 spojovacích okruhů a provoz se tak mohl i nadále rozvíjet. A že se rozvíjel. První meziměstský hovor spojila ústředna v červnu 1927 a během prvního roku provozu zajistila 6 606 205 minut hovorů. Byla vybavena moderní technikou od společností Standard Electric a Bell Telephone. Ta nahradila staré systémy z bývalých ústředen jako byly Morseův nebo Hughesův přístroj.

Přibližně 500 hovorů té doby denně zajišťovalo na 350 zaměstnanců. I proto bylo zapotřebí mít v budově ústředny zázemí pro personál, včetně ložnic, kuchyně, jídelen atd. Počítalo se i s bazénem, ale jeho stavba nejspíš nebyla nikdy zrealizována.

Ústředna sloužila přibližně 50 let svému původnímu účelu, a to i přes velký rozmach telefonních linek v 70. letech. I tak ale časem přestala stačit technologickému pokroku a bylo rozhodnuto o výstavbě Ústřední telekomunikační budovy v Olšanské ulici. Mimochodem, ta už dnes nestojí a na zbořeništi vzniká nový projekt.

Po přesunutí ústředny budova dál sloužila jako pošta a kanceláře telekomunikační společnosti. Následně zde fungovala i soukromá veterinární klinika.

close Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov. info Zdroj: se souhlasem projektu www.mistamehomesta.cz zoom_in Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov.

Interiéry budovy pak prošly mnoha rekonstrukcemi. Hlavní sál, ve kterém byla svého času umístěna klíčová spojovací telekomunikační technika, byl rozdělen na menší místnosti a dnes již není jeho původní podoba čitelná. Zmizela i sgrafitová omítka kolem schodišť. Po roce 2010 byla budova už nevyužívaná.

Nyní slouží jako útočiště mnoha umělcům, kteří tu mají své ateliéry. Budova spadá pod společnost PSN a ještě není jasné, jak to s ní dále bude. Jedním z návrhů je zřízení malých kanceláří a bytů.

Ve spolupráci s projektem mistamehomesta.cz.