Práve svátek Lucie je podle lidové pranostiky spojován s nejdelší nocí v roce. Výstavní projekt nazvaný Svatá Lucie představí díla Kláry Horáčkové, Jana Poše, Karla Šimka, Chrise Saltera & Alexandra Sauniera, která promění zámecký interiér i exteriér v barokně-digitální slavnost světel. 

close Zámek Troja se rozsvítí čtyřmi audiovizuálními instalacemi. info Zdroj: GHMP a Signal Festival zoom_in Zámek Troja se rozsvítí čtyřmi audiovizuálními instalacemi.

Výstavní projekt Svatá Lucie, připravený hlavním kurátorem Signal Festivalu Pavlem Mrkusem, propojí současné digitální umění s podmanivou barokní architekturou rozsáhlého komplexu Zámku Troja. V rámci akce rozsvítí čtyři adiovizuální instalace, a to dvě exterierové a dvě interierové. Světelná podívaná se koná v úterý 12. a středu 13. prosince vždy od 17 do 24 hodin a vstup je zdarma.

„Vždy jsme se snažili o to, aby Zámek Troja nabízel co nejvíce aktivit a byl otevřený – v tom nejširším slova smyslu – pro každého návštěvníka. Vytváříme prostředí, které původní koncept barokního zámku rozšiřuje o současnější formy umění nejrůznějšího typu. Těší nás spolupráce se Signal Festivalem, který do projektu přináší atraktivní změnu žánru,” přibližuje spolupráci Magdalena Juříková, ředitelka GHMP.

Umělci Chris Salter (CH) a Alexandre Saunier (FR) uvedou na fasádě zámku dynamickou audiovizuální projekci díla SNN#2, která pracuje se vztahem světla a pohybu a byla součástí výstav v několika předních evropských galeriích. Centrální fontánu zámeckého parku poté rozproudí site-specific instalace Kolektor od Jana Poše, vycházející z geometrické souměrnosti zámeckých zahrad a reflektující metaforický význam kašny, spojitost vody a energie a jejich proměn v čase.

Prostor hlavního zámeckého sálu a jeho barokní freskovou výzdobu rozehraje světelnými odrazy zrcadlové kinetické dílo Ghost in the Machine od Kláry Horáčkové, které v kombinaci mohutného toku zvuku a obrazu vyvolává až metafyzický prožitek. V konírně Zámku Troja vytvoří speciální laserovou projekci s názvem Event Horizon Karel Šimek.

close Zámek Troja se rozsvítí čtyřmi audiovizuálními instalacemi. info Zdroj: GHMP a Signal Festival zoom_in Zámek Troja se rozsvítí čtyřmi audiovizuálními instalacemi.

Dílo svým názvem odkazuje k astrofyzikálnímu termínu, který definuje neviditelnou hranici obklopující černou díru, za kterou se v důsledku extrémní gravitační přitažlivosti nemůže dostat nic, dokonce ani světlo. Zámecká konírna se tak na dva večery promění v pomyslný bod, ze kterého není návratu.

Po oba dny bude možné navštívit také světelný workshop, který bude volně přístupný pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci si pod odborným vedením lektorského oddělení GHMP budou moci vyrobit vlastní lampičku nebo se zapojit do experimentální kresby se světlem. Workshop proběhne v Eko-ateliéru, který se nachází ve spodní části zámecké zahrady a má bezbariérový přístup.