Pocta Miloši Formanovi se uskuteční v neděli 22. dubna od 17.30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu. Zazní hudba v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, uveden bude slavný oscarový film Amadeus v jedinečné režisérské verzi a také speciální medailonek ze života Miloše Formana. Vstupenky v ceně 100 Kč jsou v prodeji v pokladně Obecního domu. Výtěžek bude použit pro Nadaci FAMU na podporu mladých nadějných režisérů.

„Pan Miloš Forman byl velký umělec a já jsem ráda, že mu alespoň takto můžeme poděkovat a zároveň si ho připomenout,” řekla primátorka Adriana Krnáčová.

Rychle zorganizovaná akce

„Odchodem Miloše Formana z tohoto světa přišla naše země o jednoho z největších umělců minulého i současného století. Je příkladem člověka, kterému osud nerozdal do startu ty nejlepší karty, přesto však svým obrovským úsilím, pracovitostí a cílevědomostí, dosáhl celosvětového uznání. Málokdo proslavil Českou, respektivě Československou republiku ve světě tak, jako on," uvedl radní Jan Wolf.

"Pevně věřím, že nedělní pocta Miloši Formanovi v Obecním domě, je důstojným připomenutím a poděkováním. Za to bych chtěl poděkovat také všem spolupracujícím institucím a subjektům, i jejich vstřícnost a pohotovost přispěla k rychlosti, s jakou jsme byli schopni akci zorganizovat. Navíc jasně napovídá, jak významnou a respektovanou osobností Miloš Forman byl,“ doplnil.

Miloš Forman
Zemřel Miloš Forman, oscarovému režisérovi bylo 86 let

V roce 2017 Praha udělila Miloši Formanovi čestné občanství jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti filmového umění a šíření věhlasu hlavního města Prahy ve světě, bohužel s ohledem na vzdálenost a zdravotní stav slavný režisér již toto ocenění nemohl osobně převzít.

Filmová tvorba čáslavského rodáka byla od začátku spojena s Prahou: na pražské FAMU studoval scenáristiku, jako scenárista se podílel na multimediálním představení Laterna Magika (1958) pro světovou výstavu EXPO 58 v Bruselu a pro snímek Konkurs (1963) našel námět v populárním pražském divadle Semafor.

Vztah k Praze a vlasti

V roce 1967 dostal Miloš Forman povolení vycestovat do USA a po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa už v zahraničí zůstal a do Prahy se vrátil až při natáčení filmu Amadeus (1982), kdy se řada scén natáčela právě v Praze a také v Kroměříži. Opět práce přivedla Miloše Formana už do svobodné Prahy v roce 2007. Společně se svými syny Petrem a Matějem inscenoval v Národním divadle jazzovou operu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka.

Miloš Forman.
Pražští radní navrhují čestné občanství pro Miloše Formana

Svůj vztah k Praze a vlasti Miloš Forman mnohokrát připomněl – například, když děkoval za poctu snímku, jenž vybojoval osm Oscarů: „Jsem velmi hrdý, protože Amadeus je americký film, na kterém pracovalo hodně československých umělců i techniků.“ A také, když Amadea přivezl do české metropole v obnovené premiéře: „Dokud jsem žil v Praze, nevšímal jsem si, jak je krásná, bral jsem to jako samozřejmost. Podobně si Američané zvykli na svou svobodu, už jim ani nepřijde, že není zadarmo a že je třeba si na ni tvrdě vydělat…“