Sbírka Ovidia Șandora je zaměřená na rumunské umění a pozoruje především umělecké přístupy, hnutí a myšlenky nabízející podnětné pohledy na naše společné dějiny. 

Výstava nabízí téměř 150 děl od 79 umělců a umělkyň, která jsou uspořádaná do pěti kapitol reflektující témata jako identita, příroda, prostor tělo a paměť. Představeny budou také typy uměleckých médií od malby a kresby přes instalaci a sochu až po fotografii a video.

Představení výstavy rumunské umělecké scény s názvem Ztraceni v nadcházejícím okamžiku. | Video: Deník/Radek Cihla

Sbírka má záběr od počátků 20. století až po současnost s výraznými jmény jako Constantin Brâncuși, André Caderi nebo Ciprian Mureșan. Rumunská jména jsou doplněna i o ta mezinárodní jako Jean David, Marcel Duchamp či Max Ernst.

OVIDIU ȘANDOR

Předseda Art Encounters Foundation, iniciátor Art Encounters Biennial, bienále současného umění v Temešváru, sběratel umění a angažovaný občan, který si získal uznání také jako developer. Roku 1995 promoval na Polytechnické univerzitě v Temešváru a v roce 2010 dosáhl doktorátu v oboru počítačových věd na Královském technologickém institutu ve Stockholmu. Coby podnikatel na sebe upozornil přípravou realitního projektu City Business Centre v Temešváru. Za tento počin si vysloužil mezinárodní uznání, celou řadu nominací a cen za architekturu a energetickou úspornost.