Žáci i rodiče mají příležitost navštívit stánky vybraných středních a vyšších odborných škol, učilišť, průmyslových škol, lyceí či gymnázií, a to z Prahy a okolí. Jednotlivé školy budou prezentovat učitelé i starší studenti, kteří budou připravení zájemcům zodpovědět otázky ohledně přijímacího řízení i samotného studia na škole.

Podle radního hlavního města Prahy pro oblast školství Antonína Klecandy (STAN) jsou akce tohoto typu pro žáky nesmírně důležité. Jedná se podle něj o první kontakt s institucí, učiteli a v mnoha případech i první seznámení s rozličností nabízených oborů.

Přehlídka středních škol Schola Pragensis. | Video: Deník/Radek Cihla

Pro žáky by měla platit nová pravidla podávání přihlášek na střední školy. Přihlášky bude nově podle novely školského zákona možné podávat elektronicky i v papírové podobě, dosud mohli žáci na vybrané střední školy posílat přihlášky jen v papírové podobě. Zároveň si zájemci o středoškolské studium budou moct podat tři přihlášky místo dvou.

V přihlášce budou moci vyznačit priority, na které ze škol by chtěli studovat nejvíc. Úspěšní žadatelé pak mají být díky chystané digitalizaci přijímacího řízení umístěni do škol s ohledem na jejich kapacity a své preference a výsledky. Novelu, která by měla platit od ledna 2024, ještě projedná Senát.

Pro lepší orientaci v prostorách veletrhu mohou návštěvníci využít mobilní aplikaci Schola Pragensis, která kromě plánku obsahuje i kompletní katalog všech pražských středních škol, profesní test pro odhalení vhodného potenciálního oboru či instruktážní videa k výběru školy. Aplikaci vytvořili studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, návštěvníci si ji mohou stáhnout do svých telefonů.

Ve čtvrtek 23. listopadu a v pátek je veletrh pro návštěvníky otevřen od 08:30 do 18:00, v sobotu zavře již v 15:00.