“Všem aplikacím je společné grafické zpracování - jednoduché obrázky jasných barev na černém pozadí. Jednotlivé úkoly děti plní dotekem, což při horší koordinaci pohybů nebo spasticitě může být problém. Úkoly v nové aplikaci bude možné ovládat nejen dotykem, ale také zvukem, což usnadní plnění úkolů dětem s motorickými problémy a zároveň povede k rozvoji řečových dovedností dětí. Rodič nebo pečující bude moci sám zvolit, co je pro dítě vhodnější,” upřesňuje ředitelka organizace EDA Petra Mžourková.

Benefiční koncert S brejlema nebo bez brejlí na podporu rané péče. | Video: Deník/Radek Cihla

V uplynulých 10 letech dosáhly aplikace EDA PLAY více než 269 tisíc stažení, používají se v rodinách i institucích, jako jsou speciální školy a školky. Výtěžek z prodeje aplikace zároveň poslouží jako fundraisingový nástroj neziskové organizaci EDA, která své služby poskytuje klientům zdarma.

Na realizaci projektu bude pracovat tým vývojářů a dobrovolníků, se kterým EDA již 10 let spolupracuje. Odbornou stránku aplikací garantují poradkyně rané péče a zrakové terapeutky z EDY, v aplikacích se zúročuje jejich každodenní zkušenost z práce v rodinách dětí s postižením. V současné chvíli tvoří rodinu aplikací EDA PLAY pět aplikací, zaměřených na rozvoj dovedností dětí se zrakovým a kombinovaným postižením různého stupně.

O organizaci EDA

Veřejně prospěšná organizace EDA cz, z. ú. vznikla v roce 1990 s cílem změnit zaběhlou praxi odkládání dítěte s postižením do ústavu. EDA poskytuje ročně sociální službu rané péče, odborné poradenství a psychickou oporu 300 rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku ve 4 krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje.

Služby rané péče jsou poskytovány rodinám zdarma a ideálně v domácím prostředí rodiny, kde se dítě cítí nejlépe. Organizace je členem ARP ČR (Asociace rané péče České republiky) a AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky). Od roku 2015 je rovněž držitelem značky "PROVĚŘENÁ veřejně prospěšná organizace". Dárci tak mají jistotu, že EDA nakládá transparentně s finančními prostředky a ve shodě s posláním organizace. EDA v roce 2015 získal ocenění Neziskovka roku.