“Všem aplikacím je společné grafické zpracování - jednoduché obrázky jasných barev na černém pozadí. Jednotlivé úkoly děti plní dotekem, což při horší koordinaci pohybů nebo spasticitě může být problém. Úkoly v nové aplikaci bude možné ovládat nejen dotykem, ale také zvukem, což usnadní plnění úkolů dětem s motorickými problémy a zároveň povede k rozvoji řečových dovedností dětí. Rodič nebo pečující bude moci sám zvolit, co je pro dítě vhodnější,” upřesňuje ředitelka organizace EDA Petra Mžourková.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

V uplynulých 10 letech dosáhly aplikace EDA PLAY více než 269 tisíc stažení, používají se v rodinách i institucích, jako jsou speciální školy a školky. Výtěžek z prodeje aplikace zároveň poslouží jako fundraisingový nástroj neziskové organizaci EDA, která své služby poskytuje klientům zdarma.

Přehlídka středních škol Schola Pragensis.
Začal veletrh škol Schola Pragensis. Představí více než stovku středních škol

Na realizaci projektu bude pracovat tým vývojářů a dobrovolníků, se kterým EDA již 10 let spolupracuje. Odbornou stránku aplikací garantují poradkyně rané péče a zrakové terapeutky z EDY, v aplikacích se zúročuje jejich každodenní zkušenost z práce v rodinách dětí s postižením. V současné chvíli tvoří rodinu aplikací EDA PLAY pět aplikací, zaměřených na rozvoj dovedností dětí se zrakovým a kombinovaným postižením různého stupně.

O organizaci EDA

Veřejně prospěšná organizace EDA cz, z. ú. vznikla v roce 1990 s cílem změnit zaběhlou praxi odkládání dítěte s postižením do ústavu. EDA poskytuje ročně sociální službu rané péče, odborné poradenství a psychickou oporu 300 rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku ve 4 krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje.

Služby rané péče jsou poskytovány rodinám zdarma a ideálně v domácím prostředí rodiny, kde se dítě cítí nejlépe. Organizace je členem ARP ČR (Asociace rané péče České republiky) a AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky). Od roku 2015 je rovněž držitelem značky "PROVĚŘENÁ veřejně prospěšná organizace". Dárci tak mají jistotu, že EDA nakládá transparentně s finančními prostředky a ve shodě s posláním organizace. EDA v roce 2015 získal ocenění Neziskovka roku.