„Národní muzeum se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na dětské návštěvníky. Všechny naše expozice a výstavy připravujeme tak, aby byly zajímavé, atraktivní a srozumitelné i pro dětského návštěvníka. Nyní otevíráme další z našich stálých expozic – Dětské muzeum, která je plně interaktivní a komunikuje s dětmi především prostřednictvím herních prvků, ilustrací či obrázkových manuálů. Deset hlavních témat, se kterými si tu volně hrajeme, nabízí zcela nový pohled v rovině přírodovědné, společenské i symbolické, a nechává na dětech, jak a zda ve svých myslích témata propojí a budou s nimi dále pracovat,“ uvedl při otevření expozice generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Ten také podotkl, že je jejich cílem si nechat děti hrát a při tom poznávat svět a jeho fyzikální zákonitosti či přírodní anomálie.

„Velmi důležité podle mě je, že si na vše mohou děti sáhnout, vyzkoušet si, jak co funguje. Zároveň je zábavnou formou seznamujeme s našimi sbírkami a tématy, kterým se Národní muzeum věnuje. Snažíme se, aby již i malé děti vnímaly muzeum jako místo poznání a zábavy, a vytvořili si k němu pozitivní vztah i do budoucnosti,“ uvedl ředitel.

Rozmanitost deseti témat a jejich nevšední pojetí prostupuje celou expozicí. Téma vývoj ukazuje, jakým způsobem plyne čas v přírodě – od larvy k motýlovi, od přesličky k černému uhlí. Téma obydlí zase ukáže, jak bydlí zvířata i lidé. Obrana je ukázkou paralely zvířecího krunýře a lidského brnění.

Téma smysly porovnává vnímání lidí a jiných živočichů. Záznam zdokumentuje příběhy skryté v geologii i v technologii. Křehkost upozorní na půvab jemných křídel hmyzu i vzácné keramiky. Chyba je téma ukazující odchylky od norem a pravidel jako zdroj jedinečnosti.

Let ptáků, migraci stád, ale i tok dat jsou zachyceny v tématu pohyb. Pomíjivý i trvalý lesk přírodnin a lidských výrobků reprezentuje téma blyštivosti, a hra dává věcem univerzální princip napříč dějinami i živočišnou říší. Tato specifická témata se vzájemně prolínají ve všech třech expozičních sálech.

close Nová expozice Dětské muzeum v Nové budově Národního muzea. info Zdroj: Deník/Jiří Macek zoom_in Nová expozice Dětské muzeum v Nové budově Národního muzea.

První ze sálů je věnován hře a jeho dominantou je velká herní stěna obsahující sérii her ovládaných házením míčků, doplněná netradiční skluzavkou a prolézačkou.

Druhý sál, který je určen k poznávání, je na první pohled tradičním expozičním sálem o třech podlažích, kde na návštěvníky ale nečekají pouze klasické vitríny a exponáty, ale také velké množství interaktivních a herních prvků. Ústředním motivem je tu zeměkoule, která ukrývá promítací sál s projekcí připravenou ve spolupráci s ČT:D a také herní kiosek obsahující hry z dílny webu Déčko.cz. Třetí sál je pak věnován tvořivosti. Děti si tu mohou číst, hrát stolní hry, kreslit.

Cestou z druhého do třetího sálu je možné se zastavit ve fotografické laboratoři. Tady se děti seznámí s technikou klasické fotografie, vybavením temné komory, a vyzkouší si aktivity spojené s projekcí světla.

Přestože je expozice Dětského muzea plně interaktivní, jednotlivé prvky jsou většinou mechanické a celkové výtvarné ladění vychází z tradičních materiálů jako je dřevo a kov a postupů - perokresba, dřevoryt. Každé téma reprezentuje jak vitrína s exponáty, tak samostatně stojící skulptury či modely a interaktivní prvky.

S propojováním zdánlivě vzdálených témat pracují rovněž doprovodné edukační materiály a lektorované programy pro školy, které je možné rezervovat na webu Národního muzea. Lektoři pak prostřednictvím tvořivých workshopů s jednotlivými náměty, jako je například kaligrafická dílna či komunikace včel, seznámí děti s expozicí a světem kolem nás.