Sochařka a keramička Hana Purkrábková (1936-2019) patřila do generace šedesátých let minulého století. Společně s tvorbou užité keramiky se věnovala i keramické figurální plastice.

„S laskavým humorem a šibalskou ironií dokázala ze zachycených postřehů lidského chování vytěžit trefné záznamy zaměřené na nestřežená gesta a banální situace," uvedla historička a kritička moderního výtvarného umění Mahulena Nešlehová. 

Museum Kampa, založené sběratelkou a mecenáškou Medou Mládkovou, je otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.