Přehlídka nazvaná Josef Pleskot: Města, která v Museu Kampa na Malé Straně potrvá až do 12. února příštího roku, ale nepředstavuje pouze stavby a projekty tohoto rodáka z jihočeského Písku. Zároveň se zabývá Pleskotovým přístupem k architektuře a prezentuje práci celého jeho ateliéru v širších a obecnějších souvislostech. Snaží se také odpovědět na otázku, jaká je společenská role architektury.

Výstava, probíhající v Museu Kampa ve čtyřech sálech, se snaží ukázat i to, že jednotlivé projekty vycházejí z komplexní analýzy daného místa, jeho historie a existujících krajinných i urbanistických vztahů. Proto se v každé z místností nachází i oddíl věnovaný mapám, historickým obrazům a fotografiím, což návštěvníkům pomáhá lépe pochopit architektovu práci, kontext, genia loci.

Syrovost industriálních staveb i malebnost staveb historických

Nejvíce projektů a realizací AP Ateliéru najdeme v Praze. Tam je architekt Pleskot, který na začátku letošního prosince slaví 70. narozeniny, podepsán například pod úpravou Jeleního příkopu a průchodu valem Prašného mostu, stojí také za podobou centrály ČSOB v Radlické ulici či sídla společnosti Metrostav na Palmovce. Z jeho dílny pochází i rekonstrukce dominikánského kláštera při kostele sv. Jiljí na Starém Městě pražském i několik moderních vil. Je také autorem připravovaného rezidenčního projektu na Kavčích horách v Praze 4.

V posledních letech je ale život Josefa Pleskota spjat s Moravskoslezským krajem, respektive Dolními Vítkovicemi – bývalým průmyslovým areálem Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren. Stal se totiž hlavním architektem postupné proměny Dolních Vítkovic v nové, unikátní kulturní a společenské centrum Ostravy.

Kromě proměn nejstarší vítkovické vysoké pece ve vyhlídkovou věž s kavárnou Bolt Tower či bývalého plynojemu v multifunkční sál a kongresové centrum Gong si lidé mohou v Museu Kampa prohlédnout i projekt nové městské čtvrti Městopark, která je určena pro až patnáct tisíc obyvatel. Spolu s obytným souborem Pod Žofinkou by tato čtvrť měla propojit historické centrum města s někdejším průmyslovým areálem.

Na nové náměstí před multifunkční aulou Gongu pak návštěvníky výstavy v reálném čase přenáší projekce promítaná přes celou stěnu sálu.

A zatímco ve Vítkovicích bylo a je rolí architekta hledat, objevovat a dávat nové funkce i další život opuštěným továrnám či definovat nové městské struktury, v Litomyšli se primárně jedná o úpravy a zásahy, jejichž cílem je umocnit architektonické a urbanistické kvality města, pyšnícího se mnoha památkami, významnými osobnostmi i dlouholetou kulturní tradicí.

Mezi nejvýraznější Pleskotovy realizace v desetitisícové Litomyšli patří rekonstrukce zámeckého pivovaru, regionálního muzea a celého zámeckého předprostoru – dnes náměstí Václava Havla – a také úprava nábřeží řeky Loučné. Jeho rukopis nese i rezidenční areál, který byl v ulici U Nemocnice dokončen před bezmála dvaceti lety.

Cílem pražské expozice v sále nazvaném Ateliér, do něhož vedou návštěvníkovy kroky v závěru výstavy, je poskytnout symbolický vhled do myšlenkového světa ateliéru Josefa Pleskota prostřednictvím fotografií, obrazů a publikací. Součástí výstavy je doprovodný program, který nabídne rovněž debaty nejen s tímto architektem, ale i s dalšími osobnostmi, které jsou s uvedenými městy spojeny.

Závist
Josef Pleskot je autorem návrhu úprav keltského hradiště Závist v Dolních Břežanech u Prahy. Tento záměr, který je druhou etapou projektu Akropole Závist – Zpřítomnění, mj. počítal s pokrytím prostoru vrstvou štěrku, mlatu a barevných železobetonových desek, tvarově připomínajících půdorysy archeologických objektů skrytých pod zásypem. Zejména použití betonu se však u veřejnosti setkalo s nelibostí. Místo původně plánovaných betonových barevných desek by tak mohly být nad archeologickými objekty naskládány opracované kameny. Při veřejném projednání projektu v Dolních Břežanech to v závěru listopadu uvedl Josef Pleskot.

Ve kterých dalších městech Josef Pleskot zanechal svou stopu?
Benešov: radnice, střední odborné učiliště
České Budějovice: kostel Svaté rodiny
Horažďovice: bytový dům
Písek: lávka Dagmar Šimkové přes Otavu
Popice: vinařský dům Sonberk
Vrané nad Vltavou: továrna Megafyt