"Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost. S ohledem na historický vývoj, zejména přijetí nového občanského zákoníku z roku 2012, se tato právní forma jeví jako překonaná. Proto zakladatelé knihovny rozhodli k 1. červnu 2023 o změně právní formy na nadační fond," řekl ČTK za knihovnu Pavel Hájek. Funkce ředitele s odchodem Žantovského nezaniká, bude se o ní diskutovat po 1. červnu.

"Po téměř osmi letech se 1. června rozloučím s Knihovnou Václava Havla. Jsem vděčný, že jsem se mohl podílet na té vzrušující jízdě a smysluplné práci. Děkuji všem, kteří mě v ní podporovali a pomáhali tak uchovávat, šířit a hájit neocenitelný odkaz bojovníka za lidská práva, dramatika a esejisty a československého a českého prezidenta. Těším se, že se s mnohými z vás budu setkávat a spolupracovat i v budoucnosti," napsal na facebooku knihovny čtyřiasedmdesátiletý Žantovský.

Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu po vzoru podobných institucí v USA. Sbírá rozličné materiály o Havlovi, vydává publikace, pořádá veřejné akce. Nabízí několik desítek titulů přibližujících život a dílo Havla, jeho rodiny a přátel.

Činnost knihovny, která sídlí v Ostrovní ulici na pražském Starém Městě, podporuje Nadace Zdeňka a Michaely Bakalových. Členy správní rady, která na instituci dohlíží a jmenuje jejího ředitele, jsou Dagmar Havlová, Michaela Bakala, Gabriel Eichler, Božena Jirků, Martin Palouš, Milan Šimečka a Jacques Rupnik.

| Video: Youtube

Žantovský, který se narodil 3. ledna 1949 v Praze, vystudoval psychologii na Karlově univerzitě. Přeložil do češtiny více než 50 děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu.

Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena. Je autorem řady knih a publikací, mimo jiné i rozsáhlého Havlova životopisu.

V listopadu 1989 byl Žantovský u zrodu Občanského fóra a stal se jeho mluvčím. Od ledna 1990 do konce července 1992 byl mluvčím a poradcem prezidenta Václava Havla. V roce 1996 vstoupil do Občanské demokratické aliance (ODA) a dvakrát byl krátce i předsedou této strany. V letech 1996 až 2002 byl za ODA senátorem.

Od roku 1992 Žantovský působil pět let jako velvyslanec v USA, později vedl zastupitelský úřad v Izraeli a ve Velké Británii. V roce 2015 se stal ředitelem Knihovny Václava Havla. Nedávno se stal jedním ze zahraničněpolitických poradců prezidenta Petra Pavla.