Večerem hosty provedla Pavla Vedralová spolu s Lukášem Rumlenou. Vystoupila kapela HOCH ME5 a taneční skupina Opatow Flavours Studio. Nechybělo ani vyhlášení vítěze soutěže o nejhezčí brýle.

Terénní služba rané péče

V životě dítěte jsou nejdůležitější první tři roky života. Raná péče je tedy zcela zásadní služba pro rodiny, kde se narodí dítě s postižením.

Jedná se o službu sociální prevence, která se snaží dětem s hendikepem poskytnout podnětné a láskyplné prostředí, aby dítě dosáhlo maximálního možného rozvoje svých dovedností, a bylo v budoucnu co nejméně závislé na pomoci druhých.

I přes vysokou společenskou prospěšnost služby rané péče je v této oblasti dlouhodobý nedostatek finančních prostředků. Významná je role soukromých dárců, díky jejichž pomoci mohl EDA v letošním roce poskytovat služby bez omezení všem 300 rodinám a přes 50 nových žadatelů nemuselo na službu čekat dlouhé měsíce.

„Poskytování odborné služby rané péče pro jednu klientskou rodinu na jeden rok stojí cca 61 tisíc Kč. Musíme se hodně otáčet a hodně šetřit, ale pořád to děláme rádi a s nasazením pro naše klienty - letos pomáháme více než 300 rodinám. Názvem akce EDA za vodou jsme chtěli odlehčeně upozornit na nelehkou finanční situaci služby rané péče,” uzavírá s humorem sobě vlastním ředitelka organizace EDA Petra Mžourková.

O organizaci EDA cz, z. ú.

Nezisková organizace EDA cz, z. ú., již více než 30 let pomáhá v rodinách, kde se narodí nebo vyrůstá dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Poskytuje odbornou sociální službu rané péče včetně sociálního poradenství a psychické opory více než 300 rodinám ve 4 krajích České republiky – na území Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby rané péče jsou poskytovány v domácím prostředí rodiny, kde se dítě cítí nejlépe.

Organizace je členem ARP ČR (Asociace rané péče České republiky) a AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky). Od roku 2015 je rovněž držitelem značky "PROVĚŘENÁ veřejně prospěšná organizace".

Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že EDA naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky. EDA v roce 2015 získal ocenění Neziskovka roku. Více podrobností najdete na. www.eda.cz