Expozice vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a obsahuje i vypůjčená díla z různých soukromých sbírek a sbírkových institucí. Výstava je obohacena doprovodným programem, a to tvůrčími dílnami pro děti nebo kurátorskou komentovanou prohlídkou výstavy.

„Ondřej Sekora je několika generacím čtenářů znám především jako ilustrátor a kreslíř. Knížky s legendární postavou Ferdy Mravence a jeho přátel jsou zastoupeny ve většině rodinných knihoven, známé jsou i filmové adaptace. Přesto jsme chtěli Sekorovo dílo představit nově a současně s použitím interaktivních prvků tak, aby byla naše výstava zajímavá pro malé návštěvníky i jejich prarodiče,“ sdělila ředitelka Galerie Villy Pellé Vladana Rýdlová.

Sekorův obrázkový seriál Ferda Mravenec začal v Lidových novinách vycházet 1. ledna 1933. Původní komiksy však obsahovaly i dosti drastické válečné scény a teprve v jejich následné úpravě získal Ferda svou definitivní podobu.