Historici Vojenského historického ústavu Praha Tomáš Jakl a Jindřich Marek připravili v Armádním muzeu Žižkov připomínku osmdesáti let od událostí roku 1944, které byly klíčové pro další vývoj 2. světové války.

Výstava s názvem "1944 Brány k domovu" tak mapuje působení československé armády v zahraničí v roce 1944 a také pohled obyvatel českých zemí na válečné dění. Slavnostě byla zahájena ve středu 12. června ministryní obrany Janou Černochovou, ředitelem Vojenského historického ústavu Praha brigádním generálem Alešem Knížkem a ředitelem odboru muzeí plukovníkem Michalem Burianem. Zahájení se zúčastnila také řada hostů z Armády ČR, diplomatického sboru a společenského života.

Vernisáž "1944 Brány k domovu" v Armádním muzeu Žižkov | Video: Deník/Radek Cihla

Celá výstava má 3 paralelní vyprávěcí linie s vlastními podtématy. Linie, věnovaná událostem na domácím území, sleduje nasazení protektorátních českých jednotek (zejména policie a vládní vojsko) a cesty jejich příslušníků do exilové armády. Věnuje se působení čs. vojáků v partyzánských bojích v Itálii a na Balkáně. Sleduje počátek masivní letecké války nad českým územím, zpravodajské výsadky do vlasti a domácí odboj. Je zde též pojednán vývoj na Slovensku.

Druhá vyprávěcí linie výstavy, věnovaná Západní frontě, představuje nasazení čs. letectva, zejména v operaci OVERLORD, a vybudování Československé samostatné obrněné brigády a jejímu nasazení ve Francii. Třetí vyprávěcí linie je věnována Východní frontě, která zahrnuje vybudování 1. čs. armádního sboru v SSSR, povstání na Slovensku, Karpatskou ofenzíva a osvobození Podkarpatské Rusi.

Tato expozice tématicky i prostorově navazuje na výstavu "1943/ Československá armáda na východní frontě", která byla v Armádním muzeu Žižkov vystavena v loňském roce.

Vernisáž "1944 Brány k domovu" v Armádním muzeu Žižkov | Video: Deník/Radek Cihla

Návštěvníci výstavy uvidí řadu unikátních předmětů ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha. Mimo jiné ruční zbraně či stejnokroje našich vojáků i jejich protivníků. Nechybí ani modely vozidel Československé samostatné obrněné brigády. Důležitou součástí výstavy jsou také stručné životopisy významných vojenských osobností.

Výstava je pro veřejnost otevřena od 13. června 2024 do 2. března 2025, a to každý den mimo pondělí.