Připraven je bohatý doprovodný program čítající například příležitostnou poštovní přepážku nebo přednášky přibližující Kulhánkovu práci, tvorbu poštovních známek, bankovek či pamětních medailí.

Pro tvorbu Oldřicha Kulhánka byly typické jeho figurativní motivy. Za grafiky, jimiž údajně hanobil představitele bývalých socialistických zemí, byl za minulého režimu perzekvován. Z 80. let pocházejí Kulhánkovy slavné cykly Tváře a Ruce, grafické listy inspirované dílem George Orwella či stylizované podobizny historických osobností (Johannese Keplera, Tycha de Brahe či Rudolfa II.).

Počátkem 90. let vytvořil Kulhánek návrhy českých bankovek. Podobu bankovek navrhl poprvé již v roce 1971, do tisku se ale nedostaly kvůli zmíněnému Kulhánkovu stíhání za grafiky, které odsoudil tehdejší režim.

Originální návrhy

Poštovní muzeum se při výstavě soustředilo na významnou část Kulhánkovy tvorby, jímž byla tvorba českých bankovek či poštovních známek. Podle autorů výstavy v ní navázal na tradici tvůrců, kteří se zasloužili o vysokou uměleckou úroveň českých bankovek a známkové tvorby, například Alfonse Muchu, Jakuba Obrovského, Maxe Švabinského, Karla Svolinského, Albína Brunovského a další.

Expozice vedle originálních návrhů na všechny Kulhánkovy známky představuje zřídka vystavované originální návrhy na bankovky nebo medaile. Tyto oblasti autorovy tvorby jsou často propojené nejen námětově, ale i kresebnou a řemeslnou zručností.

Čtěte také: Desítky lidí se rozloučily s grafikem Oldřichem Kulhánkem