V akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora bude možné navštívit již tradiční „Popelec umělců". Akce bude zahrnovat kupříkladu hudbu a výtvarné umění. Od 19 hodin, poté, co v sakristii dozní tóny houslí a či cembala, začne promluva známého kněze Tomáše Halíka. Po jeho udělení popelce pak se má program znovu přesunout do sakristie, kde začne vernisáž. Jejím autorem je Michal Škoda.

„Dílo otevírá před člověkem především možnost si v komplikovaném světě znovu ujasňovat ty nejzákladnější vztahy a konstanty," uvedl kurátor výstavy Norbert Schmidt. Obrazy mají být k vidění po celou Velikonoční dobu.

Už od 10. století žehná kněz na Popeleční středu popel z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Nejdříve však byl křížek na čele určen jen pro kající, kteří činili pokání. V 11. století přišla rozšíření, která se praktikují dodnes. Požehnání se začalo udělovat všem věřícím.