Svátek sv. Lucie bývá mimo jiné spojován se zapalováním svící, v některých zemích je přímo svátkem světla a ohně. Ústřední místo v oslavách svátku zaujímaly ženy a jejich typická činnost – předení, jehož byla svatá Lucie patronkou, které také představovaly zvláštní bytosti spojené s tímto dnem: lucky. Luckami byly nazývány mladé dívky oděné v dlouhém bílém rouchu, jež byly vedeny dívkou, která představovala samotnou světici. V průvodu se také objevovali například postavy kněze, poutníka, řezníka, kominíka či družiček. Pochod lucek je někdy doprovázen šeptaným „Jdu, jdu, noci upiju“.

Tento den byl držen zákaz předení a ten, kdo jej překročil, byl luckami ztrestán.