Jak vypadá náročná údržba historických knih, bude možné vidět do 2. října. Výstava zájemcům také přiblíží širokou škálu postupů, které restaurátoři při opravách historických knih používají, včetně nářadí a materiálů.

Také se seznámí se zajímavými profesemi, které o knihy a jejich bezvadný stav pečují. Nejedná se totiž pouze o restaurátory a konzervátory, či knihaře, ale i odborníky z klimatologie, či mikrobiologie.

Expozice přinese i poutavé informace o tom, k jakým typům poškození u historických knih dochází, či co se děje se zlomky rukopisů, které se v minulosti použily při výrobě nových knih