Hlavní město stálo u zrodu filmového počinu, který také významně finančně podpořilo. „Jsem velmi ráda za vznik tohoto snímku od renomovaných autorů Planety Česko. Film poutavě zobrazuje život v našem hlavním městě zase z jiného úhlu pohledu. To, kolik rostlin a zvířat s námi bude ve městě žít i nadále a jaká bude jejich pestrost, je také věcí našeho přístupu k venkovnímu prostředí Prahy a péči o něj. Týká se to i našeho způsobu péče o stromy a zeleň a vytváření vhodných podmínek pro jednotlivé druhy ať již hmyzu, ptáků, lučních květin, stromů či keřů,“ komentovala filmovou premiéru radní pro životní prostředí a náměstkyně primátora Jana Plamínková.

| Video: Youtube

Každodenní dobrodružství zvířecích obyvatel metropole zaznamenali filmaři díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti a na pro někoho možná nečekaných místech. Kupříkladu slípka zelenonohá se odvážně uhnízdila v odkalovací nádrži bubenečské čistírny, souboj mufloních samců se konal v areálu Thomayerovy nemocnice v Krči a myšice křovinná se narodila kousek od hrobu Franze Kafky na Novém židovském hřbitově. Petřín, ostrov zeleně v samém srdci hlavního města, je exkluzivním pražským domovem plcha velkého, který navštěvuje i tamní zrcadlové bludiště, a nádrž Slatina v Dubči zase slouží jako nocoviště pro statisíce středočeských špačků.

Neúprosný souboj o potravu se děje v trojské zoo, kam létají tajně na oběd volavky popelavé a kradou ryby pelikánům. Ve filmu diváci dále uvidí třeba jiřičky hnízdící v klenbách Karlova mostu, námluvy brouka roháče v restauraci na Malé Straně, divoká prasata rejdící u výpadovky na Proseku či mravence otrokářské na sídlišti v Ládví. A pak je tu také v Praze nikdy nezamrzající Vltava, kvůli které někteří ptáci přestali migrovat na jih, či Smíchovské nádraží, kde specifické druhy rostlin odolávají zdánlivě nehostinnému prostředí.

„Usilovali jsme o určitou vyváženost. Nechtěli jsme ve filmu například jen samé ptáky, i když se většinou točí o něco snáze, ale i savce, hmyz, obojživelníky. Vybírali jsme také typické zástupce nějaké životní strategie, která jim pomáhá přežít ve městě. Některá zvířata mají to štěstí, že na svých zvycích nemusejí skoro nic měnit, jiné druhy se zase dokážou novému prostředí velice pružně přizpůsobit. A tuhle pestrost jsme chtěli ukázat i ve filmu,“ shrnul filosofii filmu režisér Jan Hošek.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Různorodost území hlavního města, kde se daří tolika zvířatům a rostlinám, má na svědomí i řeka Vltava a její přítoky – na jedné straně říčního kaňonu jsou horké stepní lokality, na druhé chladnější hluboké lesy. „Různorodost je specifikum Prahy nejen v rámci Česka, ale i celé Evropy. Málokde najdeme tak unikátní město co do rozmanitosti území. Vyskytují se zde druhy vázané na stepi, mokřady, ale i na pralesy,“ vysvětlil hlavní odborný poradce filmu, biolog Ondřej Sedláček.

Snímek Planeta Praha doprovodí i stejnojmenná kniha od vydavatelství Jakost.