„Výsledkem jeho „pouti“ jsou tyto vyzrálé obrazy s převládajícími motivy venkova Krušnohoří s jasným rukopisem Křeliny,“ uvedl Aleš Novák.

Shodný názor měla i většina ze 120 přítomných hostů vernisáže, mezi nimiž nechyběli renomovaní výtvarní umělci, jako např. Michail Ščigol, Bob Hochman, Josef Buben, Radka Kuželová a další.

„Rád jsem zařadil Romana Křelinu do našeho výstavního plánu galerie, kde již 17 let představujeme renomované umělce. V moderním prostředí naší galerie se obrazy pana Křeliny doslova rozsvítily," uvedl pro Deník galerista Petr Šimáček.

Výstava v galerii pre (budova Pražské energetiky ve Vršovicích, Na Hroudě 4, Praha 10) potrvá do 27. února.

Roman Křelina je absolventem výtvarné katedry Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem u profesorů Proška a Bartůňka. Tvoří a žije v krušnohorské obci Orasín. Věnuje se výtvarné činnosti v oblasti malby, sochařství a grafiky. V roce 1986 absolvoval půlroční studijní stáž ve Volgogradu, kde proběhla jeho první výstava. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. Na svém kontě má 150 výstav. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě, USA, Asii i Austrálii.